2020-10-EMEA-AF_ArmaFlex_Evo_brochure-Version_1_EN_20.png

ArmaFlex Ultima C

FÖRBELAGD ISOLERINGSPLATTA FÖR HÖGSTA SÄKERHET I HÄNDELSE AV BRAND

_DSC4206.png

Nya ArmaFlex Ultima C isoleringsskivor uppfyller den högsta brandklassificeringen för flexibel teknisk isolering. Baserad på den patenterade ArmaPrene™ tekniken, uppnår ArmaFlex Ultima C Euroclass B-s1,d0 för installation på ventilationskanaler, stora rördiametrar, kärl och tankar. Isoleringsskivorna ger en hög skyddsnivå mot mekanisk påverkan och är lätta att rengöra. Beläggningen förstärker ångspärren och skapar ett säkrare system som förhindrar kondens och energiförluster på lång sikt. Dessutom är den mörkgrå ytan mycket absorberande och tunnare isoleringstjocklekar kan installeras för att kontrollera kondens.

SPECIALEGENSKAPER

// Brandsäkerhet - B-s1,d0
// Fri från damm och fibrer som förbättrar inomhusluftens kvalitet
// PVC- och bromfri
// UV-beständig
// Uppfyller kraven för hållbart byggande

ArmaFlex_Ultima_C.jpg

 

 

 

  1. Svällande skikt
  2. Glasfiber

  3. Aluminiumskikt

  4. ArmaFlex Ultima

ArmaPrene-teknik

_DSC4196.png

Vår patenterade ArmaPrene-teknik ger den högsta brandstandarden inom flexibel isolering.

Även om vanliga cellgummiprodukter med bromerade flamskyddsmedel förhindrar förbränning mycket effektivt i händelse av brand tenderar de att producera en hög nivå av rök. Vår banbrytande ArmaPrene-teknik löser den här utmaningen. Med utvecklingen av flambeständiga polymerer och genom att använda ablativa skyddande tillsatser är det inte längre nödvändigt att lägga till bromerade flamskyddsmedel.

Rekommenderade produkter

ArmaFix Ultima

ArmaFix Ultima

Den enda distansskålen för BL-s1, d0 ArmaFlex-system med låga rökkrav

Läs mer

ArmaFlex Ultima SF 990 Adhesive

ArmaFlex Ultima SF 990 Adhesive

Lösningsmedelsfritt lim för tillämpningar med ArmaFlex®

Läs mer

ArmaFlex Ultima 700 Adhesive

ArmaFlex Ultima 700 Adhesive

Limmet är gjort för tillförlitlig daglig limning av ArmaFlex® Ultima

Läs mer

ArmaFlex Cleaner

ArmaFlex Cleaner

Det speciella rengöringsmedlet för ytförberedelse vid installation av ArmaFlex®

Läs mer

ArmaflexSFCleaner_DINA4_300dpi.jpg

ArmaFlex SF Cleaner

Det lösningsmedelsfria rengöringsmedlet för ytförberedelse vid installation av ArmaFlex®

Läs mer