Tillämpningar för bullerskydd

Bättre ljudkomfort

Ljudisoleringslösningar för bostadshus och teknisk utrustning i fastigheter

En behaglig rumsakustik spelar en avgörande roll för att ett bostadsbygge ska bli lyckat. Idag förväntar sig hyresgäster och bostadsköpare perfekt ljudkontroll. Samtidigt ökar de störande ljuden från omgivningen, såsom rinnande vatten, tvättmaskiner som arbetar eller rullgardiner som manövreras. Ju högre bullernivån är, desto skadligare är den för hälsan.

Armacells effektiva och mångsidiga isoleringslösningar har utvecklats speciellt för användning i bostadshus samt på teknisk utrustning och system i fastigheter. Våra omfattande lösningar för bättre ljudkontroll gör att man snabbt och enkelt kan möta dagens krav på en hälsosam bostadsmiljö. De självhäftande, flerskiktiga produkterna från Armacell har anpassats optimalt för att tillfredsställa de stränga kraven inom byggbranschen.

Dina fördelar med Armacell:

  • Individuella lösningar för alla fastigheter
  • Utmärkt ljudkontroll med liten materialtjocklek
  • Vattenavvisande material, ingen fuktabsorption
  • Enkel installation utan specialverktyg