TubolitARFonowave_group.jpg

Specialegenskaper

Tubolit AR Fonowave och Tubolit AR Fonoblok är flexibla polyetenbaserade isoleringsmaterial med slutna celler. Tubolit AR-produktfamiljen har utvecklats speciellt för akustisk isolering av avloppsrör och minimerar ljudöverföring i bostäder, kontor och offentliga byggnader. Isolering av hela rörledningssystemet säkerställer effektfrikoppling från byggnadsstrukturen och förebygger ljudbryggor. Tack vare sin flexibilitet och låga vikt är produkterna mycket enkla att installera, särskilt där formade delar behövs.

tubolit-ar-fonowave.png

Tubolit AR Fonowave
DEN LJUDREDUCERANDE ISOLERINGEN FÖR AVLOPPSRÖR I PLAST

tubolit-ar-fonoblok.png

Tubolit AR Fonoblok
DEN LJUDREDUCERANDE ISOLERINGEN FÖR AVLOPPSRÖR I GJUTJÄRN