Kylning och luftkonditionering

Perfekt samordning på individuell basis

Kompletta system för isolering av kyl- och luftkonditioneringssystem

 

Användningsområdena för kyl- och luftkonditioneringssystem omfattar allt från kylning av livsmedel till luftkonditionering av bostäder och kontorslokaler året runt. Precis som för värmesystem kan rätt isolering även i detta fall spara en mängd energi eftersom den minskar effektförlusten vid kyla, vilket ökar systemets effektivitet.

Armacells högeffektiva tekniska isoleringsmaterial uppfyller alla individuella krav på isolering för kyl- och luftkonditioneringssystem. Våra skräddarsydda lösningar för låga temperaturer skyddar din utrustning mot energiförlust och kondensation på lång sikt, samtidigt som de erbjuder ett effektivt bullerskydd.

Dina fördelar med Armacell:

  • Professionella systemlösningar med hög prestanda
  • Erfarenhet från ett stort antal referensprojekt
  • Energibesparing och kostnadsreduktion
  • Överensstämmelse med specifika brandskyddsföreskrifter