Tillämpningar för solenergi

Skydd mot väder och vind

Systemlösningar för isolering av solenergisystem

Solenergianläggningar har blivit en etablerad del av en hållbar alternativ energiproduktion, framför allt i Europa. Ett effektivt skydd mot energiförlust bidrar till att säkerställa att systemen arbetar ännu effektivare, så att de ger ännu högre avkastning. Isoleringsmaterial i solenergisystem måste dock vara mer motståndskraftiga och av högre kvalitet än på andra områden, eftersom ledningarna ofta befinner sig utomhus och är utsatta för väderpåverkan året runt.

Armacells optimerade elastomera isoleringsmaterial för användning i solenergianläggningar är i en klass för sig med utmärkta energiisolerande egenskaper och skyddar även optimalt mot skadliga miljöeffekter. De är vind- och väderbeständiga, UV-beständiga, värmebeständiga upp till 150 °C och framför allt ytterst flexibla och enkla att installera. På så sätt kan de användas för att isolera även svåråtkomliga rör, så att högsta möjliga energieffektivitet kan säkerställas totalt sett.

Dina fördelar med Armacell:

  • Professionella och systematiska lösningar med hög prestanda
  • Erfarenhet från ett stort antal referensprojekt
  • Energibesparing och kostnadsreduktion
  • Överensstämmelse med specifika brandskyddsföreskrifter