Vårt nya utbildningskoncept

 „Vi ser oss själva som leverantör av lösningar inom isoleringsteknik. Det omfattar inte bara produkter av hög kvalitet, utan även kunskap om optimal användning av våra system.”

TrainingPass_PressPic_1.jpg

Nytt utbildningskoncept för isoleringsbranschen: kunskapsutbyte och ökad expertis

Trogna vårt motto ”Vi erbjuder mer än bara bra produkter” har vi i många år erbjudit installationsutbildningar. Vi har strukturerat om vårt kursutbud för isoleringsbranschen och erbjuder nu deltagarna ett utbildningspass.

Armacells utbildningskoncept bygger på fyra nivåer:

  • Basic (brons)
  • Professional (silver)
  • Specialist (guld)
  • Master (platina)

Ligg steget före: Armacells utbildningspass

Kryogeniska tillämpningar, gröna byggprogram, förbättrad bullerkontroll, nya limsystem - isoleringsbranschen står inför växande krav och nya produkter och installationstekniker utvecklas. För att installatörer ska kunna möta dessa utmaningar och behålla sin konkurrenskraft behöver de lämplig expertis.

Kvalificeringsbevis med löfte

Varje deltagare som genomgår de praktiska kurserna får sitt utbildningspass stämplat och undertecknat av Armacells installationsspecialist.

Redan utfärdade certifikat  förblir giltiga. Ta bara med dig en kopia av de certifikat du har fått under de senaste två åren till nästa utbildningstillfälle. Vår installationsspecialist lägger till utbildningen i ditt utbildningspass.

Tack vare det praktiska passformatet kan du nu identifiera dig som kompetent och utbildad Armaflex-installatör - när som helst och till och med på byggarbetsplatsen.