Ersättning av defekt lågtemperaturisolering med ArmaFlex Cryogenic Systems

APA_Dandenong_Image2.jpg

Högsta funktionssäkerhet och hög kostnadseffektivitet

APA-gruppen är Australiens största gastransportföretag. Med ett rörledningsnät på mer än 14 000 km på Australiens fastland och olika gaslagringsanläggningar levererar APA ungefär hälften av landets gasbehov genom sina ledningar. I Dandenong, en förort till Melbourne, driver APA en lagringsansläggning för flytande naturgas med en fullt utnyttjad kapacitet på omkring 12 000 ton. Anläggningen matar in flytande gas i det APA-drivna Victorian Transmission System (VTS) för att möta den höga efterfrågan under vintern och har även en lastbilstankstation för gastankfartyg.

Högsta funktionssäkerhet och hög kostnadseffektivitet

Under 2012 var man tvungen att ersätta den defekta isoleringen på vissa naturgasledningar. Isoleringen hade gått sönder och när ledningarna var i drift uppstod ofta frost på ytan. Personalen på isoleringsföretaget Insulmet Pty Ltd (Moe) avlägsnade först den porösa cellglasisoleringen och rengjorde ledningarna noggrant. För isoleringen av ledningarna valde APA ArmaFlex Cryogenic Systems från Armacell. De flexibla isoleringssystemen har utvecklats särskilt för kryogena tillämpningar i temperaturer mellan -200 och +125 °C. Flerskiktssystemen säkerställer utmärkt värmeisolering, minskar risken för korrosion under isoleringen (CUI) och möjliggör stora besparingar under installationsprocessen. Kärnan i det nya isoleringssystemet är ArmaFlex LTD, en specialutvecklad polymer som motverkar värmespänning. ArmaFlex Cryogenic Systems förblir flexibla även i extremt låga temperaturer. Detta gör att vibrationer och slag absorberas och risken att isoleringen går sönder till följd av extrema temperatursvängningar eller externa mekaniska spänningar motverkas. En viktig fördel med kryogena skummaterial är att de inte behöver extra expansionsfogar eller ångbarriärer. Det minskar installationstiden avsevärt i jämförelse med traditionella kryogena isoleringssystem.

Två lager av ArmaFlex LTD med en isoleringstjocklek på 25 mm och tre 25 mm-tjocka lager ArmaFlex användes i naturgasledningarna i APA-anläggningen och kläddes sedan. Innan installationsarbetena påbörjades fick de sex isolerarna på Insulmet genomgå en utbildning i användningen av ArmaFlex Cryogenic Systems från en av de anställda på Armacell. Under maj och juni installerade isolerarna totalt mer än 1 000 kvadratmeter bladmaterial och omkring 360 m rörmaterial av ArmaFlex Cryogenic Systems.

APA_Dandenong_Image1.jpg
APA_Dandenong_Image3.jpg
APA_Dandenong_Image5.jpg