ArmaFix VVS

FÖRISOLERADE RÖRUPPHÄNGNINGAR FÖR VARMA RÖR INOM VVS

ArmafixVVS_Title_DINA4_300dpi_brown_Anzeige.jpg
ProdPicture_ArmafixVVS_Coloradap_free.jpg

Specialegenskaper

  • Europeisk standard SS-EN ISO 12241 samt Branschstandard Teknisk Isolering utgåva 1.01 och enl. Dansk Standard 452-3
  • Framställd av återvunnen och återvinningsbar PET
  • Passar till mineralulls standardtjocklekar
  • Förebygger energiförluster

ArmaFix VVS-distansskål tillverkad av återvunnet PET-material erbjuder en effektiv isoleringslösning för installation av värme- och avloppsrör. Trots att energiförlusten från en oisolerad rörupphängning motsvarar värmeförlusten från upp till 1 m av oisolerat rör, förblir många rörupphängningar i praktiken oisolerade. ArmaFix VVS lämpar sig för rör med drifttemperaturer upp till +110 °C. Distandsskålen är utformad för isoleringstjocklekar på mellan 30 till 80 mm som är ett krav i Danmark och lämpar sig för rörytterdiametrar på upp till 114 mm.