När perfekt rumsakustik är avgörande: ArmaSound används i Deutsche Welles toppmoderna tv-studio

armacell_DW_2012_11_2804016.jpg

Eliminering av oönskat ljud utifrån med hjälp av ArmaSound RD – snabb och enkel installation

Den är nästan lika gammal som Förbundsrepubliken Tyskland: Deutsche Welle grundades som Tysklands utlandskanal för över 60 år sedan och har sedan dess erbjudit radio-, tv- och nätsändningar till lyssnare över hela världen. 1965 startade programföretaget en tv-kanal och blev 1994 Tysklands första offentliga utlandskanal på nätet. Deutsche Welle sysselsätter cirka 1 500 personer och ungefär lika många frilansare vid sitt huvudkontor i Bonn och kontoret i Berlin.

Renovering av radio- och tv-studior

2012 genomgick Deutsche Welle de mest betydande förändringarna i sin historia. Besparingarna krävde en minskning av kapaciteten i radiosändningarna och en konsolidering av tv- och internettjänster. Förändringarna involverade utveckling av tv-kapacitet i Bonn och ombyggnad av radiostudior till tv-studior. Under en åtta månaders byggperiod skapades en av Tysklands mest moderna studior i tidigare Schürmannbau, Deutsche Welles huvudkontor i Bonn. Tre miljoner euro investerades i den 100 kvadratmeter stora studion, som är utrustad med en enorm LED-vägg, gräsgröna golv och en arsenal av lampor och kameror.
Tillsammans med inredningsdesignen var rumsakustiken en avgörande faktor under byggprocessen. Den Leverkusen-baserade isoleringsfirman Vrljic har varit Deutsche Welles främsta leverantör av isoleringsmaterial i många år och använder sig enbart av isoleringsmaterial från Armacell när de bygger och underhåller tekniska anläggningar. Enbart förra året använde företaget nästan 2 000 kvadratmeter AF/ArmaFlex-tuber (AF-3, 12,5 till 19 mm) och cirka 2 000 kvadratmeter 19 mm tjocka AF/ArmaFlex-blad (standard såväl som självhäftande) i isolerande lager för ett flertal olika tillämpningar. När ventilationskanalerna i de nya tv-studiorna skulle isoleras var ljuddämpningen viktigare än värmeisoleringen.

Eliminering av oönskat ljud utifrån med hjälp av ArmaSound RD

Ventilationskanaler tillhandahåller frisk luft i studion och ser till att temperaturen är behaglig. De kan dock också leda in oönskat ljud i byggnaden – ljudet av fläktar eller andra delar av ventilationssystemet, brus orsakat av luftflöde och röster från närliggande rum. Självklart måste sådant oönskat ljud hållas ute från den nya tv-studion så att inte sändningarnas ljudkvalitet försämras. Ivica Vrljic bestämde sig därför för att isolera studions inkommande och utgående luftkanaler och det trycksatta taket som minskar lufthastigheten med ArmaSound RD 240. Det akustiska isoleringsmaterialet från Armacell har enastående ljuddämpande egenskaper inom ett brett spektrum av frekvenser. Önskad ljudabsorberingsnivå kan uppnås med tunna lager ArmaSound RD i stället för traditionella isoleringsmaterial. Materialets relativt höga densitet och effektiva flödesmotstånd erbjuder en effektiv barriär mot ljud. Ännu en fördel med materialet är att dess viskoelastiska egenskaper dämpar resonansen och därmed minskar återstrålningen. Ungefär 500 kvadratmeter ArmaSound RD 240 med en tjocklek på 20 mm och 25 mm installerades på delar av ventilationssystemet av Vrljics personal.

Enkel och prydlig installation

– Kunden, mina anställda och jag var väldigt nöjda med installationen, säger vd:n Ivica Vrljic. ArmaSound är damm- och fiberfritt och precis lika flexibelt som ArmaFlex. Materialet är enkelt att skära till och installera. Resultatet både ses och hörs.
Isoleringsmaterialen tillhandahölls av Raab Karchers Düsseldorf-filial.
Deutsche Welles anställda började sina sändningar från den nya, toppmoderna tv-studion i början av året – utan några störande ljud från ventilationssystemet.

armacell_DW_2012_11_2804044.jpg
armacell_DW_2012_11_2804059.jpg
armacell_DW_2012_11_2804081.jpg