Användningsområde

Insulation_Water_pipes-SHK_400x300.jpg

Uppvärmning och VVS-system

 • Energibesparing och kostnadsreduktion
 • Optimalt anpassade isoleringsmaterial testade som system
 • Snabb och enkel installation
 • Ett brett produktutbud för alla användningsområden
 • Överensstämmelse med specifika brandskyddsföreskrifter
AirConditioning_KaelteKlima_400x300.jpg

Kylning och luftkonditionering

 • Professionella systemlösningar med hög prestanda
 • Erfarenhet från ett stort antal referensprojekt
 • Energibesparing och kostnadsreduktion
 • Överensstämmelse med specifika brandskyddsföreskrifter

 

Refinery_at_night_Industrie_400x300.jpg

Industriella tillämpningar

 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk industri
 • Läkemedelsindustri
 • Gasbehandling
 • Cellulosaindustri
 • Pappersindustri
 • Glasindustri
 • Stålindustri
 • Cementindustri
 • Fordonsindustri
MiamiBeach_Schiffsbau_400x300.jpg

Marina tillämpningar

 • Fartyg i Panamax-klassen (STX Finland Cruise Oy)
 • Fartyg i Voyager-klassen (STX Finland Cruise Oy)
 • Radiance of the Seas (Meyer Werft)
 • Queen Mary II (ALSTOM Chantiers de l’Atlantique)
  Sky_train_Transportwesen_400x300.jpg

  Transportrelaterade tillämpningar

  • Professionella systemlösningar med hög prestanda
  • Erfarenhet från ett stort antal referensprojekt
  • Energibesparing och kostnadsreduktion
  • Överensstämmelse med specifika brandskyddsföreskrifter

   

  application-thumbnail_solar-application.jpg

  Tillämpningar för solenergi

  • Professionella och systematiska lösningar med hög prestanda
  • Erfarenhet från ett stort antal referensprojekt
  • Energibesparing och kostnadsreduktion
  • Överensstämmelse med specifika brandskyddsföreskrifter

   

  Amplifier_Schallschutz_400x300.jpg

  Tillämpningar för bullerskydd

  • Individuella lösningar för alla fastigheter
  • Utmärkt ljudkontroll med liten materialtjocklek
  • Vattenavvisande material, ingen fuktabsorption
  • Enkel installation utan specialverktyg

   

  Handshake_OEM_400x300.jpg

  OEM-tillämpningar

  • Ett brett produktutbud för alla användningsområden
  • Effektiv ljudkontroll, skydd mot korrosion och kontakt
  • Genomgående högsta materialkvalitet
  • Skräddarsydda lösningar på begäran

   

  Oil_platform_Petrochemie_400x300.jpg

  Energi-olja och gas

  • Professionella systemlösningar med hög prestanda
  • Erfarenhet från ett stort antal referensprojekt
  • Energibesparing och kostnadsreduktion
  • Överensstämmelse med specifika brandskyddsföreskrifter

   

  Office_solutions_Thumbnail.jpg

  Kontorsanläggningar

  • Termiskt, akustiskt och brandskydd
  • Optimera energieffektivitet och passagerarkomfort
  • Förbättrad kontorsakustik för ökad produktivitet