DataCentresfactsSE.png

Datacenter

Minska energikostnaderna för att bygga en hållbar digital framtid

Datacenter är den digitala tidsålderns hjärta. De driver och skyddar verksamhetskritisk infrastruktur. Det är viktigt att upprätthålla definierade omgivningsförhållanden för att säkerställa dess drifttid och systemets tillförlitlighet. Armacells förstklassiga isoleringssystem bidrar till att säkerställa långsiktig tillförlitlig drift, spara energi och ta itu med klimatförändringarna.

 

HÖGRE ENERGIEFFEKTIVITET. MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH KOSTNADER.

Redan idag förbrukar datacenter tillsammans ungefär tre procent av världens elektricitet. I takt med att det kommer mer energiintensiva anläggningar kommer energibehovet sannolikt att öka. Så mycket som 40 procent av datacentrets totala driftskostnader beror på den energi som krävs för att kyla den enorma mängden elektronisk utrustning. Datorservrar genererar enorma mängder värme så det är viktigt att hålla systemet kallt.

Armacell_Darmstadt_201203288_small.jpg

LÅNGSIKTIGA TILLFÖRLITLIGA LÖSNINGAR

Isolering av kyl- och luftkonditioneringsutrustning är en av de enklaste och mest effektiva åtgärderna för att spara energi datacenter. Armacells isoleringslösningar förbättrar energieffektiviteten och tar itu med klimatförändringar genom att förhindra CO2-utsläpp. De ökar brandsäkerheten, minskar ljudemissionerna, minimerar risken för driftstopp på grund av oplanerat underhållsarbete och kan förlänga livslängden på den isolerade utrustningen.

 

SKYDDA DINA TILLGÅNGAR MED ARMACELL-LÖSNINGAR

icons_2_SE.png
2021-09-25_GBL_1131198299.jpg