ArmaFlex Ultima i Mercedes Benz ultramoderna center för nyttofordon i Weser Ems

20130605_Armacell_038.jpg

Vid en brand är låg rökdensitet avgörande för personsäkerheten i byggnader.

I samband med införandet av de europeiska produktstandarderna och tillhörande CE-märkning för tekniska isoleringsmaterial, ersattes de tidigare nationella brandklassningarna med europeiska brandklasser. Många länder som antog det europeiska systemet för brandklassning stramade åt kraven gällande rökutveckling i byggprodukter. Med ArmaFlex Ultima är Armacell den enda tillverkaren av flexibla tekniska isoleringsmaterial som erbjuder en produkt med stängda celler med brandklassning BL-s1, d0 och B-s2, d0 för att uppfylla dessa krav. Mercedes Benz nya center för nyttofordon i Bremen-Hemelingen är ett av de första stora projekten i Tyskland där ArmaFlex Ultima använts som teknisk isolering.

Mercedes Benz center för nyttofordon i Bremen-Hemelingen uppfördes för att inhysa all expertis på nyttofordon under samma tak och sträcker sig över 42 000 kvadratmeter. Det moderna fordonscentret som bara tog ett år att bygga öppnade sina portar i norra Tyskland under sommaren 2013 och sysselsätter omkring 120 personer.

Hållbart byggande

Daimler Real Estate fäste särskild vikt vid hållbarhet när de genomförde projektet och installerade till exempel ett solcellssystem på 730 m² på servicebyggnadens tak. Solenergin ska möta centrets behov av elektricitet men kan även användas för uppladdning av fordon. Vattenhanteringskonceptet är också exemplariskt: endast dricksvattnet tas från det offentliga nätet, processvattnet (till exempel för biltvätt och toaletter) kommer från en brunn på anläggningen. Allt spillvatten från fordonsverkstaden och biltvätten samlas upp och genomgår en biologisk behandling på plats så att det kan återanvändas. 

Innovativt energikoncept

Anläggningen i Hemelingen har ett särskilt ambitiöst energikoncept. Det årliga energibehovet ska vara 40 % lägre än det krav för primärenergi som föreskrivs i den tyska energibesparingsförordningen (EnEV 2009). Detta innebär att företagets koldioxidutsläpp ska ligga på omkring 146 000 kg under det värde som avses i EnEV 2009 per år. Som en jämförelse kan nämnas att koldioxidutsläppen från en tysk medborgare uppgår till 10 000 kg per år i genomsnitt. Byggnaden värms upp av en luft/vatten-värmepump med en uteffekt på 130 kW och två gaskondenspannor (vardera 260 kW). Varmvattnet bereds med hjälp av solenergi och byggnaden kyls ned med energi från solcellssystemet och en reversibel värmepump.

Trippel trygghet: skydd mot kondensation och energiförlust, låg rökdensitet vid brand

Luftkonditioneringssystemet med en märkeffekt på 199 kW drivs med kylvatten. För isolering av kylvattenledningarna, som har en ledningstemperatur på 6 °C (frammatning) och 12 °C (retur), använde ingenjörsbyrån Dirk Diedrichsen TGA (Siegen) nya ArmaFlex Ultima för första gången.
– Vi fick upp ögonen för ArmaFlex Ultima på Chillventa och ville genast använda produkten för detta komplexa projekt, säger Dirk Diedrichsen, teknisk planerare för byggtjänster. Vi strävar alltid efter att använda de senaste lösningarna i vår planering. ArmaFlex Ultima är den enda produkt som jag känner till som genererar en minimal mängd rök vid brand och samtidigt skyddar kylvattenledningarna tillförlitligt mot kondensation. Dessutom ger den ett snyggt slutresultat – särskilt i den tekniska centralen. Även personalen på Daimler Real Estate var extremt nöjd med materialets snygga design och prydliga installation när de genomförde den slutliga inspektionen.

 

Enastående installationsegenskaper

Isoleringsföretaget K&N Isoliertechnik (Stendal) installerade nya ArmaFlex Ultima för att skydda kylvattenledningarna i centret för nyttofordon med kondensation och energiförlust. Man använde omkring 700 m rör av ArmaFlex Ultima med en tjocklek på 19 mm. För att limma fast det nya isoleringsmaterialet använde man ArmaFlex Ultima 700, ett tillförlitligt speciallim som lämpar sig för ett brett temperaturområde. Innan installationsarbetena påbörjades fick personalen hos K&N Isoliertechnik genomgå en utbildning i hur det nya materialet bearbetas på byggarbetsplatsen.
– Vi använde ArmaFlex Ultima för första gången i Mercedes Benz center för nyttofordon i Bremen-Hemelingen, säger Torsten Niemeck, vd på K&N Isoliertechnik. Vi tycker att materialet är ännu lättare att installera än det svarta AF/ArmaFlex. Det är enklare att skära till snyggt och att limma. Isoleringsmaterialet levererades av Nienburg-filialen i Kiesewetter.
Den 29 juli 2013 öppnade Mercedes-Benz-centret för nyttofordon sina portar. Det erbjuder nu alla typer av tjänster som har med skåp- och lastbilar att göra på Europaallee 8, direkt på tillfartsvägen till Hemelingens motorväg.

20130605_Armacell_007.jpg
20130605_Armacell_041.jpg
20130605_Armacell_092.jpg
20130612_Armacell_107.jpg
20130612_Armacell_151.jpg