Tubolit

KOMPLETT UTBUD I POLYETYLEN FÖR VVS-MONTÖRER

Specialegenskaper

Tubolit är ett sortiment av värme-, ljud- och skyddsisoleringsprodukter för anläggningar för värme, hushållsvarm- och kallvatten och avloppsrör i mindre bostadshus och i industribyggnader. Sortimentet erbjuder beprövade lösningar för att effektivt minimera energiförlusterna, skydda rör dragna i byggnadens skal och förbättra den akustiska komforten.

Tubolit DG
DEN EKONOMISKA ISOLERINGEN FÖR EFFEKTIVT ENERGISPARANDE

  • Isolering/skydd av rör (rör för värmesystem eller varmt och kallt bruksvatten) och andra delar av värme- och rörsystem (inkl. böjar, kopplingar, flänsar, etc).

Tubolit S
ISOLERINGEN SOM FÖRHINDRAR STOMLJUDSÖVERFÖRING

  • Flexibelt, extruderat isoleringsmaterial med slutna celler som minskar värmeförluster och buller på värme- och rörsystem.

Tubolit S Plus
SKYDDSSLANGEN FÖR INSTALLATIONER MED BEGRÄNSAT UTRYMME

 

Tubolit AR Fonowave
DEN LJUDREDUCERANDE ISOLERINGEN FÖR AVLOPPSRÖR I PLAST

  • Akustisk och termisk isolering av interna spillvattenrör, regnvattenrör och avloppsrör i bostäder och andra byggnader. För komplexa regnvatten- och  dräneringsrör med stor diameter rekommenderar vi ArmaFlex-isolering som ger optimalt skydd mot kondensation.

Tubolit AR Fonoblock
DEN LJUDREDUCERANDE ISOLERINGEN FÖR AVLOPPSRÖR I GJUTJÄRN

  • Flexibelt, extruderat isoleringsmaterial som minskar buller och motverkar kondensation, framför allt på gjutjärnsrör för spillvatten-, regnvatten- och avloppsrör.

Tubolit DHS Quadra
THE QUADRATIC PE INSULATION FOR FLOOR CONSTRUCTIONS

  • Specially designed insulation tubes with excentric rectangular cross-section to provide optimal control of heat loss and space saving in under-floor application. Robust protective foil with embossing for an additional mechanical protection during installation.