Arma-Chek Silver i världens största lyocellanläggning

Bild_4__Copyright_Armacell.jpg

I distriktet Vöcklabruck i Österrike genomfördes Europas största projekt någonsin med Arma-Chek.

I Lenzing-gruppens nya lyocellanläggning var man tvungen att isolera det omfattande rör- och ledningssystemet för luftbehandling inom en mycket snäv tidsram. Tillsammans med projektledningen valde isoleringsfirman Knierzinger Arma-Chek Silver som en optimal lösning för de komplexa kraven.

Lenzing-gruppens nya lyocellanläggning har slagit rekord: världens modernaste fiberproduktionsanläggning uppfördes på bara 24 månader vid företagets huvudkontor i Lenzing (Österrike). Produktionslinjen med en kapacitet på 67 000 ton per år är omkring fyra gånger så stor som de tidigare linjerna. Det är här som lyocellfibrerna tillverkas – regenererade konstfiber tillverkade av cellulosa som Lenzing AG säljer under varumärket TENCEL® . Lyocellfiber från Lenzing används inom textilindustrin och även för nonwoven-tyger och tekniska applikationer. Med den nya anläggningen befäster Lenzing-gruppen sin ställning som global marknadsledare för lyocellfiber. Tack vare den nya linjen har man kunnat öka produktionskapaciteten från 155 000 till 222 000 ton per år. Företaget investerade omkring 150 miljoner euro i projektet, som utgör en teknologisk milstolpe för Lenzing-gruppen. Med den nya anläggningen vill Lenzing ytterligare stärka TENCEL® som en universellt användbar textil och nonwoven-fiber på den internationella marknaden. Konstruktionen av den enorma linjen gick enligt planerna, både ekonomiskt och tidsmässigt. Bortsett från en dag då det var dåligt väder arbetade man dag och natt för att få färdigt projektet inom tidsramen. Tillverkningen av lyocellfiber är revolutionerande. Produktionen baseras på en spinnprocess i lösningsmedel och är det största framsteget inom cellulosafibertekniken. Tack vare den slutna produktionskretsen är lyocell under varumärket TENCEL® framtidens fiber: miljövänlig och kostnadseffektiv. Lyocell är en funktionell fiber som tillverkas av ett naturligt råmaterial. Den extraheras av pappersmassa och har därmed ett botaniskt ursprung. Lyocell har utmärkt miljöprestanda – produktionen kräver 100 gånger så lite vatten som konventionell bomull.

Luftbehandlingssystemet en viktig komponent i den patenterade produktionslinjen

Våtspinningsprocessen ger upphov till mycket höga temperaturer och hög fuktighet i produktionsområdena. Den nya patenterade TENCEL®-linjen har ett innovativt luftbehandlingssystem. Ventilationssystemets rör och ledningar är tillverkade av rostfritt stål och aluminium.

Högsta krav på den tekniska isoleringen

Temperaturerna och den höga fuktigheten i spinnhallen skiljer sig åt från utomhusklimatet, där temperaturen kan variera mellan -16 °C på vintern till +35 °C under sommaren. Därför är det viktigt att luftbehandlingsutrustningen har en effektiv isolering. För projektledarna hos Lenzing AG var isoleringsmaterial med slutna celler det enda alternativet i dessa omgivningsvillkor. Samtidigt ville man ha en produkt som är beständig mot UV-strålning och enkel att rengöra. Arma-Chek Silver, det förbelagda elastomera isoleringsmaterialet från Armacell, användes för isolering av alla rör och ledningar i luftbehandlingssystemet.

Ett UV-beständigt, lättskött 2-i-1-system

Arma-Chek Silver är ett isoleringsmaterial från ArmaFlex med en flexibel beläggning bestående av ett kraftigt polymerlager, dubbla lager aluminiumlaminat och en UV-skyddad polyesterfilm. Den snygga silverfärgade ytan gör att detta tillförlitliga isoleringssystem är populärt även för tillämpningar där de estetiska kraven är höga. Den släta ytan gör att Arma-Chek Silver dessutom är lätt att rengöra. Systemet är också mycket beständigt mot olika syror, alkali- och saltlösningar, kolväten, alkohol och liknande. Det erbjuder installationer ett effektivt skydd mot aggressiva miljöer, samtidigt som man utan problem kan använda desinfektionsmedel för rengöring. UV-skyddet i de flerskiktiga täckmaterialen genomgår fortlöpande vädertester i enlighet med DIN EN ISO 4892 (Weather-Ometer).

Arma-Chek Silver erbjuder flera fördelar jämfört med metallbeklädnader, särskilt i produktionslinjer där isoleringen utsätts för mekaniska påfrestningar i samband med underhållsarbeten. Materialet har en hög mekanisk stabilitet, samtidigt som det fortfarande är tillräckligt flexibelt. Täckmaterialen skyddar effektivt isoleringen mot mekanisk påverkan men är ändå tillräckligt flexibla för att stå emot slag, som i regel inte lämnar några inbuktningar på ytan.

Snabb installation med förbelagda isoleringssystem

Till skillnad från traditionella isoleringsmaterial kan Arma-Chek Silver installeras i ett enda arbetsmoment. Det gör att installationen kan genomföras mycket snabbt – en stor fördel i projekt med snäva tidsramar. Arma-Chek-produkter installeras direkt på plats utan användning av specialverktyg. Materialet är enkelt att skära till och mycket slitstarkt och slaghållfast.

Dessutom krävs inga stödjande eller bärande strukturer som ofta är fallet med metallbeklädnader. Eftersom Arma-Chek Silver har en högre värmeöverföringskoefficient än metall och eftersom inga sprintar tränger igenom isoleringen under installation, kan man i regel använda tunnare isoleringsmaterial jämfört med metallbeklädnader. Armacells tekniska kundtjänst hjälpte isoleringsfirman att fastställa rätt tjocklek på isoleringen.

Tillförlitligt skydd mot fukt säkerställer längre livslängd

Arma-Chek Silver har ett utmärkt fuktskydd. Eftersom beklädnaden sitter direkt på isoleringen finns ingen risk för att vatten tränger in denna väg. Om beklädnadssystem i metall inte är helt täta – och det går aldrig att säkerställa att de är helt täta – kan vatten tränga igenom isoleringen. Fukt leder inte bara till en drastisk försämring av isoleringens värmeisolerande egenskaper utan ökar risken för allvarliga korrosionsskador under isoleringen. På Arma-Chek-produkter sitter den flexibla beklädnaden ordentligt fast på isoleringen och fogarna tätas med Arma-Chek Silver självhäftande tejp. Det är ett PSA-system som utvecklar vidhäftningskrafter när det utsätts för tryck. Eftersom det inte finns några fogar eller förslutningar på Arma-Chek-system kan varken fukt eller bakterier tränga igenom isoleringen. Ett jämförelsetest mellan olika tillämpningar visade att rörledningar som isolerats med Arma-Chek är mycket bättre skyddade mot korrosion än metallklädda installationer.

Vid användning av traditionella isoleringsmaterial med öppna celler med metallbeklädnad i miljöer med hög fuktighet, finns risk för att vatten tränger igenom isoleringen genom öppningar i beklädnaden. I kombination med damm och smutspartiklar är den fuktiga mineralfiberisoleringen en perfekt grogrund för bakterier. Tillverkningen av Arma-Chek Silver baseras på AF/ArmaFlex. Det elastomera isoleringsmaterialet har en sluten mikrocellstruktur, mycket låg värmeledningsförmåga och hög beständighet mot transmission av vattenånga. Det säkerställer att installationer som är isolerade med Arma-Chek har ett långvarigt skydd mot kondensation. ArmaFlex-produkter är damm- och fiberfria material och erbjuder därmed ett passivt skydd mot mikroorganismer. AF/ArmaFlex är dessutom utrustad med den antibakteriella Microban®-tekniken och har en ännu högre beständighet mot bakterier och mögel.

Planenligt slutförande av projektet

För att samordna materialanvändning och arbetsuppgifter, utarbetade projektledarna ett arbetsflödesschema. Arma-Chek Silver-produkterna tillverkades och levererades på beställning med en ledtid på 10 arbetsdagar. Personalen på Knierzinger installerade totalt 10 455 m² kontinuerliga blad av Arma-Chek Silver med en isoleringstjocklek på 19, 25 och 32 mm och förseglade fogarna med omkring 81 000 m Arma-Chek Silver-tejp. Innan man påbörjade arbetena på det största Arma-Chek Silver-projektet någonsin i Europa, instruerades isolerarna i hur installationen genomförs korrekt av en applikationsspecialist från Armacell.

I juli förra året startade Lenzing-gruppen världens största lyocellinje och rapporterade mycket positiva erfarenheter i slutet av året. Bara några månader efter driftsättningen arbetade den enorma linjen med full kapacitet utan några driftstopp.

Projektledaren på Lenzing AG: ”I produktionsområdets varma och fuktiga atmosfär var ett isoleringsmaterial med slutna celler det enda alternativet. Om andra isoleringsmaterial hade använts i dessa villkor hade det funnits en mycket stor risk för att fukt hade trängt igenom materialet. Vi valde Arma-Chek Silver eftersom produkten inte bara skyddar rörledningarna mot kondensation på ett effektivt sätt – det kraftfulla, belagda isoleringsmaterialet är även mycket enkelt att rengöra. Med Arma-Chek Silver är vi dessutom säkra på att inga delar av isoleringen hamnar i produktionen, till exempel på grund av mekanisk påverkan i samband med underhållsarbeten. Produkten är dessutom UV-beständig. Detta var särskilt avgörande för isolering av luftkanalerna.”

Ägaren av isoleringsfirman: ”Särskilt i produktionsområden där det är ont om plats är Arma-Chek Silver en perfekt lösning. När det installeras på rätt sätt erbjuder det förbelagda isoleringsmaterialet med slutna celler ett tillförlitligt skydd mot kondensation, även på platser med stora temperaturvariationer. Det motverkar även energiförluster. Genom att använda en 2-i-1-produkt kunde vi även spara en hel del tid – en enorm fördel när man har ett snävt tidsschema. Slutresultatet blev dessutom väldigt snyggt.”

Bild_1__Copyright_Armacell.jpg
Bild_2__Copyright_Armacell.jpg
Bild_3__Copyright_Armacell.jpg
Bild_6_Copyright_Armacell.JPG