ISOLERING MED LÅG RÖKUTVECKLING FÖR RENRUM

2023-03_EMEA-Hospital_Reference_Projects_EN_11.png

Inom läkemedelsindustrin är det avgörande att utesluta kontaminering av medicinska produkter och upprätthålla konstanta omgivningsförhållanden. Fresenius Kabi förlitade sig återigen på våra isoleringsmaterial med låg rökutveckling för teknisk isolering i sin nya produktionsenhet, precis som vid utbyggnaden av sin portugisiska fabrik 2016. ArmaFlex Ultima är baserat på vår patenterade ArmaPrene-teknik™ och avger 10 gånger mindre rök vid brand än en vanliga cellgummiprodukter, vilket gör den till en säkrare lösning för kylning av utrustning


Ladda ner fallstudien

FIBER- OCH DAMMFRI ISOLERING FÖR HYGIENISK PRODUKTION

iStock-1405788565.jpg
Renrumsteknik

Fresenius Kabis portugisiska dotterbolag, Labesfal S.A., som ligger i hjärtat av Portugal i Santiago de Besteiros, är ett av de fem största portugisiska läkemedelsföretagen. År 2016 investerade man i en ny produktionsenhet för penicillin och 2021 expanderade man ytterligare sitt industrikomplex med en ny 6 000 m² stor beredningsenhet för parenteral nutrition. Idag är denna nya anläggning inriktad på en rad tjänster med beredning av parenterala nutritionsformler för pediatriska och vuxna patienter. För att undvika alla typer av föroreningar som kan påverka slutprodukten negativt måste isoleringen i renrum-miljöer vara dammfri, fiberfri och hållbar.

 

20210514_104757.jpg

Damm och fukt skapar en idealisk grogrund för bakterier, och mögel att växa. ArmaFlex Ultima är en isolering med slutna celler och hög motståndskraft mot diffusion av vattenånga som skyddar teknisk utrustning mot kondens på lång sikt.

STORT KYL BEHOV

20210514_114113.jpg
Isolering med slutna celler

Med utomhustemperaturer på upp till 33 °C på sommaren och en relativ luftfuktighet på så mycket som 80 procent på vintern har anläggningen i Labesfal stora krav på luftkonditionering.Ingenjörsföretaget Indus Ingenieria y Arquitectura (Barcelona) specificerade vårt premiummaterial med låg rökutveckling för isolering av luftkonditioneringskanaler.

 

ARMAFLEX ULTIMA - RÖKFRITT ISOLERINGSMATERIAL

2022-03_EMEA-Lunark_Reference_project_EN_05_2.jpg

Med ArmaFlex Ultima har vi satt en ny säkerhetsstandard för teknisk isolering. ArmaFlex Ultima är baserat på vår patenterade ArmaPrene-teknik™ och är det första flexibla tekniska isoleringsmaterialet i världen med brandklass BL-s1,d0 och avger 10 gånger mindre rök vid brand än ett vanligt cellgummi. Tack vare sin låga värmeledningsförmåga och höga motståndskraft mot vattenångdiffusion säkerställer ArmaFlex Ultima med slutna celler tillförlitlig kondenskontroll och höga energibesparingar på lång sikt.

Armacell_ICONS_GREEN_FULL_FINAL_CS6-29.png
Energi-effektivitet
Armacell_ICONS_GREEN_FULL_FINAL_CS6-53.png
Brand-säkerhet
Armacell_ICONS_GREEN_FULL_FINAL_CS6-41.png
Luftkvalitet inomhus
Armacell_ICONS_GREEN_FULL_FINAL_CS6-35.png
Skydd mot kondensation
Armacell_ICONS_GREEN_FULL_FINAL_CS6-45.png
Långsiktigt säker drift