Global Presence

Armacells innovativa produkter har revolutionerat den globala marknaden.

I alla länder där Armacell är aktiv anställer vi kompetenta personer som är väl förtrogna med nationella och internationella standarder för sina produkter. Vi har en nära relation med våra marknader och det innebär att vi kan fokusera på lokala föreskrifter, som kan variera från region till region. Våra globala gemensamma värden vägleder oss så att vi på bästa sätt kan tillgodose våra kunders önskemål.

För information om vår olje- och gasverksamhet klicka här.
För information om vår PET verksamhet klicka här.
För information om vår ComponentFoams verksamhet klicka här.

Om du vill ha produktinformation ska du välja ditt land i listan nedan.