ArmaFlex Ultima SF990 Adhesive

DET AVANCERADE MILJÖVÄNLIGA LIMMET FÖR TILLÄMPNINGAR MED ARMAFLEX® ULTIMA

Armaflex_Ultima_Kleber_SF990.jpg

[Translate to Swedish:] Special Features

  • Utan lösningsmedel Uppfyller kraven för hållbart byggande
  • Vattenbaserat dispersionslim utan lukt eller skadliga ämnen
  • Används endast av utbildade Armacellinstallatörer
  • Specialtillverkat för isoleringar med ArmaFlex® Ultima och Armaprene® som bas

Armacell erbjuder med ArmaFlex SF990 och ArmaFlex Ultima SF990 de första miljövänliga och lösningsmedelsfria limmen för hantering av elastomera isoleringsmaterial. De lämpar sig särskilt för installationer med krav på hållbart byggande som LEED, BREEAM osv. 1-komponentslimmen kan användas vid arbetstemperaturer mellan -30 °C och +100 °C. ArmaFlex SF990-limmet är lämpligt för limning av samtliga Armacell-isoleringsmaterial baserade på syntetgummi (med undantag för HT/ArmaFlex och ArmaFlex Ultima). ArmaFlex Ultima SF990 har tagits fram speciellt för bearbetning av ArmaFlex Ultima och för de isoleringsmaterial som är baserade på Armaprene®-syntetgummi.

Rekommenderade produkter

ArmaFlex Ultima

ArmaFlex Ultima

Säker Installation

Ta reda på mer

ArmaFix Ultima

ArmaFix Ultima

Säker Installation

Ta reda på mer

ArmaFlex Rail SD

ArmaFlex Rail SD

Den första isoleringen med slutna celler för ökad person- och brandsäkerhet i järnvägsfordon

Ta reda på mer