Sjukvårdsanläggningar

TERMISKT SKYDD, AKUSTISKT SKYDD OCH BRANDSKYDD

Sidra_Medicine_Interiors.jpg

 

Sjukvårdsanläggningar har strikta krav för att garantera att patienterna får bästa möjliga medicinska vård. Armacells klassledande isoleringslösningar för utrustning sparar energi och minimerar underhåll och reparationer. Våra lösningar för termiskt skydd, akustiskt skydd och brandskydd bidrar till at ge patienter och sjukvårdspersonal en säkrare och bekvämare miljö. Våra lösningar används över hela världen för att ge en pålitlig funktion där driftstopp inte är ett alternativ. 

 

 

PÅLITLIG OCH  LÅNGSIKTIG FUNKTION

När man planerar HVAC-system för sjukvårdanläggningar ska man alltid tänka på att skapa en säker miljö för patienter och vårdgivare. Kraven på utrustningsisolering innebär man tar hänsyn till hygien, tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet.

     

20200305_AF-ArmaFlex_closed-cell-structure_01.jpg

 

Tillsammans med Armacell kan sjukhus och sjukvårdsanläggningar arbeta för att få bästa möjliga kvalitet på inomhusluften.

Sjukvårdsanläggningar har strikta hygieniska krav för att garantera att patienterna får bästa möjliga medicinska vård. Sjukvårdsassocierade infektioner, som är den vanligaste negativa effekten inom sjukvården, kan leda till komplikationer och även förlänga sjukdomstiden. Enligt WHO utvecklar fem till trettio procent av patienterna en eller flera infektioner under en sjukhusvistelse – men en betydande del av dessa skulle kunna undvikas. Dålig kvalitet på inomhusluften (Poor indoor air quality (IAQ)) kan leda till infektioner på sjukhuset, sjukhussjuka och olika andra yrkesfaror. För mycket fukt tillsammans 
med damm- och smutspartiklar ger en perfekt grogrund för mikrobiell tillväxt. Sjukhus och vårdhem ger perfekta villkor för legionellainfektioner: patienter eller boende är extra mottagliga för infektioner, rörsystemen är ofta komplexa, vilket gör att bakterierna kan föröka sig. 

microban_logo.jpg

 

Armacell är den enda tillverkaren av flexibla tekniska isoleringsmaterial som erbjuder förstklassiga produkter med inbyggt antimikrobiellt skydd: AF/ArmaFlex och SH/ArmaFlex är utrustade med Microban®. Dessa antimikrobiella tillsatser ger proaktivt skydd mot skadliga bakterier, mögel och mjöldagg.