Dataskyddspolicy

1. Allmänna kommentarer

Armacell (företaget) är starkt engagerade i att skydda dina personuppgifters sekretess. Med hänsyn till tillämpliga dataskyddslagar, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (”dataskyddslagen”), är företaget personuppgiftsansvarig. På webbplatsen refereras företaget till som Armacell International S.A., Armacell GmbH och andra koncernenheter. I vår sekretesspolicy förklarar vi vad vi gör med eventuella personuppgifter som vi samlar in från dig, bland annat när du använder vår webbplats och när du har kontakt med oss på annat sätt. Om du har några frågor angående vår sekretesspolicy får du gärna kontakta oss på adressen som anges på Kontakta oss-sidan på den här webbplatsen (see Sec. 17).

I den här dataskyddspolicyn förklarar vi hur vi behandlar, till exempel samlar in, använder och lämnar ut, dina personuppgifter när du besöker webbplatsen och när du kontaktar oss, oavsett om du kontaktar via e-post, brev, fax, telefon eller via kontaktalternativen på webbplatsen. Informationen som du ger till oss kan sedan delas med andra företag i Armacell-koncernen (”koncernen”), under förutsättning att vi har en rättslig grund för en sådan överföring. När vi refererar till företaget innefattar det även koncernen om inget annat anges.

Sammanfattningsvis:

 • Vi samlar endast in personuppgifter om dig när det är nödvändigt eller när vi har ditt samtycke, och vi säkerställer att vi endast samlar in information som vi behöver.
 • Vi kommer inte att skicka marknadsföringsmaterial till dig om du inte har givit oss tillstånd till det, eller om vi får göra det i enlighet med tillämpliga lagar.
 • Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje parter.
 • Vi använder tredjepartsleverantörer för att få hjälp med att ge dig en utmärkt tjänst. När vi delar personuppgifter med de leverantörerna har vi lämpliga avtal och/eller kontroller på plats som bedömer deras behandlingsprocessers säkerhet.
 • Vi skyddar dina personuppgifter med en lämplig kombination av tekniska och organisatoriska åtgärder.
 • Vi kan spela in och övervaka våra samtal med dig, av de skäl som beskrivs i avsnitt 3.
 • Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt. Se avsnitt 8.
 • Du har rättigheterna till din information. De beskrivs i avsnitt 13.
 • Om du har några klagomål hittar du information om vad du kan göra i avsnitt 14 och 17.

2. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi samlar in från dig används främst till att möjliggöra för oss att tillhandahålla de specifika tjänster som du behöver, på ett säkert sätt. 
Personuppgifter kan innefatta följande:

 • din titel, ditt förnamn och ditt efternamn
 • din personliga e-postadress eller din e-postadress på jobbet (beroende på vilken du väljer att ange)
 • dina personliga eller arbetsrelaterade kontaktuppgifter (beroende på vilka du väljer att ange), till exempel telefonnummer, faxnummer och postadress
 • uppgifter om arbetsgivare och sysselsättning
 • dina preferenser för kontakt och marknadsföring
 • om du fyller i en undersökning eller interagerar med oss på andra sätt: demografisk information och information om ämnen som kan intressera dig
 • information som är nödvändig för juridisk efterlevnad, och/eller
 • dina elektroniska identifieringsuppgifter som IP-adress, anslutningshistorik för webbplats samt webbplatsresa.

Den här informationen samlas främst in i form av uppgifter som du frivilligt ger oss. Vi kan även samla in personuppgifter om dig från din användning av andra av företagets eller koncernens webbplatser eller tjänster. Om information samlas in via sociala nätverkswebbplatser gäller respektive socialt nätverks sekretesspolicy.

3. Den rättsliga grunden för vår användning och annan behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddslagen

Detta innefattar (när det är relevant):

 • behandling av dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt ett avtal med dig, baserat på artikel 6, punkt 1b i GDPR (detaljer finns nedan under ”Ditt avtal”)
 • behandling för legitima intressen, förutsatt att dessa inte åsidosätts av dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter (detta inkluderar våra egna legitima intressen samt de legitima intressena hos andra enheter i vår företagskoncern), baserat på artikel 6, punkt 1f i GDPR (detaljer finns nedan under ”Legitima intressen”)
 • behandling som är nödvändiga för efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter som fastställs i EU-lagar (där det är relevant) och i engelska lagar som är tillämpliga för Armacell i Storbritannien, baserat på artikel 6, punkt 1c i GDPR (detaljer finns nedan under ”Våra rättsliga skyldigheter”)
 • Ditt samtycke kan även vara en laglig anledning till att behandla dina personuppgifter i vissa fall, baserat på artikel 6, punkt 1a i GDPR (detaljer finns nedan under ”Ditt samtycke”). Det här innebär specifikt, underrättat och otvetydigt samtycke som du lämnat frivilligt, och som till exempel kan inhämtas från dig när du går med på att få marknadsföringsmeddelanden från oss, eller när du samtycker till att delta i studier eller marknadsundersökningar (då det är relevant).Du bör vara medveten om att du enligt dataskyddslagen har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Om du gör det och vi inte har någon alternativ laglig anledning som rättfärdigar att vi behandlar dina personuppgifter kan det påverka vår förmåga att tillhandahålla vissa av våra tjänster till dig.

  Sammanfattningsvis behöver vi vissa typer av personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig. Vissa andra personuppgifter behandlas för våra legitima intressen i sådana fall där det inte skadar dig. Vissa andra personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke.

  4. Vilka andra personuppgifter samlar vi in och varför?

  I det här avsnittet beskrivs vilka personuppgifter som vi samlar in från dig när du interagerar med oss online och offline. När vi förklarar varför vi använder informationen hänvisar vi också till den relevanta rättsliga grund som vi anser gäller för behandlingen, så som beskrivs i avsnittet ovan. Genom att informationen presenteras på det här sättet blir det lättare för dig att förstå dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Dessa förklaras längre ner i avsnitten ”Dina rättigheter enligt dataskyddslagen” (inklusive din rätt att få tillgång till dina personuppgifter) och ”Din rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet för dataskydd”.

  Legitima intressen

  Vi samlar automatiskt in standardlogginformation för internet och webbplatser, för att förstå våra webbplatsbesökares beteende. Informationen använder vi för att förbättra din upplevelse online.Det här kan innefatta information om din internetleverantör, ditt operativsystem, typ av webbläsare, domännamn, IP-adress för din dator (eller annan elektronisk enhet med internetåtkomst), dina åtkomsttider, webbplatsen som skickade dig till oss, vilka webbsidor du begärde samt tid och datum för detta, och vilken typ av enhet du använde.

  Vår insamling av information om webbplatsanvändning kan även innefatta användning av cookies och webb-beacons. Du hittar mer information i vår policy för cookies i avsnitt 6.

  När du använder någon av tjänsterna nedan kan du behöva ge oss en del ytterligare personuppgifter så att vi kan ha kontakt med dig för att hantera din begäran eller fråga. Om du väljer att ge oss dina personuppgifter kommer vi att samla in dem i de syften och för den användning som beskrivs i den här policyn, framför allt då du:

  • kontaktar oss via e-post med hjälp av informationen på våra webbplatser
  • skapar ett ArmaPlus Key-konto
  • blir meddelad om produkter och/eller tjänster som kan vara intressanta för dig baserat på din inköpshistorik, i enlighet med begränsningarna som beskrivs i avsnitt 11 här nedan.

   Våra rättsliga skyldigheter och/eller legitima intressen

   • Vi kan även spela in telefonsamtal för att kunna ge dig ytterligare säkerhet, lösa klagomål, utbilda personal och förbättra våra servicestandarder.

   Ditt samtycke

   • Registrera dig för att få våra olika nyhetsbrev via e-post eller för att få allmänna meddelanden om produkter och/eller tjänster som kan vara intressanta för dig.

   5. Så här använder vi dina personuppgifter

   Här nedanför förklarar vi i vilka syften vi kan använda information om dig. I likhet med i ovanstående stycke förklaras varför vi använder informationen med hänvisning till relevant rättslig grund. Genom att informationen presenteras på det här sättet blir det lättare för dig att förstå dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Dessa förklaras längre ner i avsnitten ”Dina rättigheter enligt dataskyddslagen” (inklusive din rätt att få tillgång till dina personuppgifter) och ”Din rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet för dataskydd”.
   Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande legitima intressen:

   Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande legitima intressen:

   • För att svara på eller hantera en begäran eller fråga från dig.
   • För att förbättra våra produkter och tjänster, och för att se till att innehåll på webbplatserna presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator eller annan elektronisk enhet med internetåtkomst.
   • För att hantera webbplatserna.
   • För att kontakta dig (direkt, antingen via företaget eller koncernen, eller via en relevant partner eller ett ombud) via e-post eller telefon i något av ovanstående syften, i enlighet med begränsningarna som beskrivs i avsnitt 11 här nedan.
   • När det är nödvändigt som en del av att omstrukturera företaget eller att sälja företagets verksamhet eller tillgångar.
   • För att analysera trender och webbplatsanvändares resor när de använder eller besöker våra webbplatser.
   • Vid övervakning och inspelning av telefonsamtal och e-postkommunikation, när det är nödvändigt för efterlevnad av bestämmelser eller självreglerande rutiner eller processer som är relevanta för vår verksamhet, eller med anledning av kvalitet, utbildning och säkerhet.
    Ditt avtal
   • För att fullgöra eventuella avtal som företaget har ingått med dig.
   • För intern registerhållning.

    Ditt avtal

    • För att fullgöra eventuella avtal som företaget har ingått med dig.
    • För intern registerhållning.

    Ditt samtycke

    • Med ditt samtycke där det krävs under tillämpliga lagar, för att utföra direkt marknadsföring (via telefon eller brev) och/eller e-postmarknadsföring. Detaljer finns i avsnitt 11.

    Våra rättsliga skyldigheter

    • fFör efterlevnad av våra rättsliga och regelmässiga skyldigheter.

    Den här listan är inte avsedd att vara uttömmande och den kan uppdateras då och då baserat på verksamhetens behov och juridiska krav. En del av personuppgifterna som vi lagrar förvaras utskrivna på papper medan andra lagras i digitala filer och elektroniska databaser.

    6. Cookies och webbanalys

    Vad är cookies?

    Vi och våra partner använder så kallades cookies (kakor) för att kunna göra vår webbplats så användarvänlig som möjligt och för att göra annonserna på vår webbplats mer relevanta för användarna. Cookies är små filer som lagras på användarens enhet. De gör så att information kan lagras under en fastställd period, och så att användarens enhet kan identifieras. I det syftet kan även spårningspixlar användas, som inte sparas på användarens hårddisk men som på samma sätt hjälper till att känna igen användarens enhet. När vi använder termen ”cookie” syftar det på både cookies i teknisk mening och spårningspixlar samt andra tekniker.

    När du besöker vår webbplats för första gången visar startsidan information om sekretess och samtycke till användning av cookies. Genom att aktivt fortsätta att använda webbplatsen och att inte aktivt invända mot användning av cookies godkänner du användningen av cookies. Samtycket lagras i din webbläsare (i form av en cookie) så att informationen inte behöver upprepas på alla sidor på vår webbplats. Om samtycket saknas i din webbläsare (till exempel om du tar bort din webbläsarhistorik) visas sekretessinformationen igen nästa gång du besöker vår webbplats.

    Vilka cookies använder vi, och med vilken rättslig grund och hur länge?

    På den här webbplatsen använder vi tre typer av cookies: (1) Cookies som krävs av tekniska skäl, utan vilka funktionaliteten på webbplatsen skulle försämras, (2) valfria cookies för analys och (3) valfria cookies för målinriktning och reklam, som vanligtvis läggs in av tredjepartsleverantörer.

    Cookies som krävs av tekniska skäl

    Dessa cookies är helt nödvändiga för att se till att vår webbplats fungerar korrekt och är lätt att använda. De kan lagra ditt samtycke/icke-samtycke till användningen av cookies samt dina cookieinställningar. Dessa cookies samlar inte in någon information om dig i marknadsföringssyfte, och de lagrar inte vilka webbplatser du besöker när du surfar på nätet. Att inaktivera den här typen av cookies skulle försämra alla eller en del av funktionerna på webbplatsen.

    Dessa cookies läggs in specifikt för individuella sessioner och de raderas när du lämnar webbplatsen och avslutar sessionen.

    Cookies för analys/Google Analytics

    Analyscookies samlar in allmän information om hur användare använder en webbplats, till exempel vilka sidor de besöker oftast och huruvida de får några felmeddelanden från webbplatser. Dessa cookies samlar inte in några uppgifter som kan leda till att användaren identifieras. Informationen som samlas in med dessa cookies kommer inte att slås samman med annan information om besökare på webbplatsen. All information som samlas in med hjälp av dessa cookies används endast i syfte att förstå och förbättra funktionerna och tjänsterna på webbplatsen.

    Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Informationen om din användning av den här webbplatsen som genereras av Google Analytics skickas till och lagras på en Google-server i USA. Men eftersom IP-anonymisering är aktiverat på den här webbplatsen kommer Google först förkorta din IP-adress inom medlemsstaterna i EU eller i andra fördragsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer en fullständig IP-adress att överföras till en Google-server i USA, och sedan förkortas där. IP-adressen som användarens webbläsare skickar kommer inte att slås samman med några andra Google-data.

    Google använder den här informationen för vår räkning för att analysera användningen av vårt onlineerbjudande, sammanställa rapporter om användningen av onlineerbjudandet samt att tillhandahålla ytterligare tjänster till oss i samband med användningen av vårt onlineerbjudande och internet. I det här sammanhanget kan pseudonyma användarprofiler genereras från den behandlade informationen.

    Användare kan förhindra att cookies lagras genom att justera inställningen i webbläsaren. Användare kan också hindra att informationen angående deras användande av onlineerbjudandet som genereras av cookien skickas till och behandlas av Google genom att hämta och installera webbläsarinsticksprogrammet som finns på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Informationen som samlas in genom användandet av sådana cookies kommer att anonymiseras innan analysen. Du kan när som helst inaktivera cookies eller ta bort informationen som lagras i dem.

    Cookies för målinriktning och reklam

    Cookies för målinriktning och reklam används för att bättre anpassa annonser till dina intressen. De begränsar hur många gånger samma annons visas för dig, utvärderar hur effektiv en reklamkampanj är och analyserar hur visningen av vissa annonser påverkar individuella användares beteende. Dessa cookies placeras vanligtvis ut av reklamnätverk med samtycke från respektive webbplatsoperatör (i det här fallet oss). Dessa cookies registrerar användares besök på webbplatsen, och skickar antingen informationen vidare till andra företag, till exempel reklamföretag, eller anpassar annonserna direkt på lämpligt vis. De är ofta kopplade till vissa webbplatsfunktioner som tillhandahålls av sådana tredjepartsföretag. Vi använder dessa cookies för att ge reklamnätverk som vi använder information om ditt besök, så att du visas exakt sådana annonser som potentiellt är av intresse för dig, baserat på din internetsurfning. I de här fallen kommer informationen som samlas in med dessa cookies inte att slås samman med annan information om besökare på vår webbplats.

    Du kan när som helst inaktivera cookies eller ta bort informationen som lagras i dem (se nedan).

    Inaktivera cookies för analys, målinriktning och reklam

    Att inaktivera cookies för analys, målinriktning och reklam försämrar inte webbplatsens funktionalitet. De cookies av den här typen som för tillfället används av oss erbjuds av nedanstående leverantörer. Du kan vända dig till dem för att få information eller beskrivningar av dessa cookies, eller om du vill neka till användning av dem.

    Verktyg    Information om datasekretess Möjlighet att neka
    Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
    Googles annonstjänster https://policies.google.com/privacy?hl=en https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

    Om du hellre vill få information om dessa cookies direkt från oss får du gärna kontakta oss.

    Hur kan jag inaktivera cookies?

    Om du vill inaktivera cookies för analys, målinriktning och reklam i allmänhet kan du inaktivera individuella cookies genom att klicka på länkarna i tabellen här ovanför (under rubriken Möjlighet att neka). Du kan även förhindra användningen av samtliga cookies genom att justera inställningarna i webbläsaren. Vi vill dock påpeka att vår webbplats funktionalitet minskas om även cookies som krävs av tekniska skäl blockeras.

    Ytterligare information om cookies och individuella leverantörer finns på www.youronlinechoices.com.Där kan du även invända mot användarbaserad onlinereklam via vissa eller samtliga verktyg. Klicka här för att dirigeras direkt till inställningshanteraren.

    7. Anonymisering av data

    Vi kan omvandla dina personuppgifter till statistiska eller aggregerade data på ett sätt som säkerställer att du inte identifieras eller är identifierbar från den informationen. Vi kan använda dessa aggregerade data för att utföra marknadsundersökningar och -analyser, inklusive att framställa statistik och rapporter. Till exempel kan vi ta fram rapporter om vilka av våra produkter och tjänster som är mest populära. Vi kan dela aggregerade data på många sätt, inklusive av samma anledningar som vi kan dela personuppgifter (se nedan).

    8. Hur länge behåller vi personuppgifter (och vilka kriterier används för att bestämma den perioden)?

    Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla syftena som beskrivs i denna policy, samt efterleva våra rättsliga krav.

    Kriterierna som vi använder för att fastställa perioderna för datakvarhållning är bland annat följande:

    (i) Kvarhållning vid frågor. Vi kan behålla uppgifterna under en rimlig period (upp till 24 månader) efter att din förfrågan, oavsett varför du kontaktade oss.

    (ii) Kvarhållning i enlighet med rättsliga krav och myndighetskrav.Vi kan vidare behålla dina personuppgifter under en längre period på grund av rättsliga krav eller myndighetskrav. Något eller alla av dessa kriterier kan vara relevanta för kvarhållning av personuppgifter som har samlats in i anslutning till våra produkter och tjänster.

    Om du vill ha ytterligare information om våra rutiner för datakvarhållning får du gärna kontakta oss (se nedan).

    9. Delar företaget mina personuppgifter med tredje parter?

    Dina personuppgifter kommer att göras tillgängliga inom företaget i de syften som anges ovan (eller så som annars meddelas dig vid olika tidpunkter) på behovsbaserad basis och endast till ansvarig företagspersonal inom ledning, redovisning, juridik, logistik, granskning, efterlevnad, informationsteknik med mera, som behöver dessa uppgifter för att uppfylla sin roll inom företaget. Observera att vissa individer som får se dina personuppgifter kanske inte är baserade inom koncernen eller i ditt land (se nedan).

    Vi kan dela personuppgifter inom koncernen om det rimligtvis behövs för hantering och tjänsteerbjudanden, eller uppfyllande av beställningar eller kundbegäran, samt för användning av de företagen i de övriga syften som beskrivs i den här policyn.

    Dina personuppgifter kan även göras tillgängliga för tredje parter (inom eller utanför företaget eller koncernen) som tillhandahåller relevanta tjänster under kontrakt till företaget eller koncernen (se nedan för ytterligare detaljer) för att hjälpa oss att tillhandahålla dig våra tjänster och produkter.I det här sammanhanget innebär ”tredje parter” andra företagsenheter inom koncernen samt företagets eller koncernens leverantörer av tjänster för ansvarsfull ledning, redovisning, juridik, logistik, granskning, efterlevnad, informationsteknik, marknadsföring med mera. Detta kan även innefatta leverantörer av datalagring och databasvärdtjänster, IT-värdtjänster och IT-underhållstjänster. Dessa företag kan använda information om dig för att utföra funktioner för vår räkning.

    Vi kan lämna ut specifik information vid laglig begäran från statliga myndigheter, brottsbekämpande organ och reglerande myndigheter där det krävs eller tillåts enligt lag, samt i skattesyften och andra syften. Dina personuppgifter kan även göras tillgängliga till tredje parter eller partner när det är nödvändigt som en del av att omstrukturera företaget eller att sälja företagets verksamhet eller tillgångar. Personuppgifter kan även släppas till externa parter som svar på rättsliga processer och när det krävs för efterlevnad av tillämpliga lagar och bestämmelser, eller för att driva igenom våra överenskommelser, företagspolicyer och användningsvillkor, eller för att skydda företagets, våra anställdas, våra ombuds, våra kunders och andras rättigheter, egendom eller säkerhet, samt även till parter som du godkänner att företaget släpper dina personuppgifter till.

    Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon tredje part förutom som en del av att omstrukturera företaget eller koncernen eller att sälja relevanta verksamheter i koncernen.
    Vi kan lämna ut specifik information om dig vid laglig begäran från statliga myndigheter, brottsbekämpande organ och reglerande myndigheter där det krävs eller tillåts enligt lag.

    10. Kommer mina personuppgifter att skickas utomlands?

    Vi har förklarat här ovanför hur dina personuppgifter kan delas utanför företaget och koncernen.Som en del av detta, till exempel när vi arbetar med tjänsteleverantörer, kan dina personuppgifter komma att skickas till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som inte har motsvarande skyddsstandarder enligt sina lagar. I dessa fall vidtar vi andra åtgärder för att skydda informationen så som krävs enligt dataskyddslagen. När vi överför din information utanför EES ser vi till att alla parter med åtkomst till den har implementerat nödvändiga säkerhets- och sekretessåtgärder, för att säkerställa att personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt, så som beskrivs i den här policyn. Du kan få mer information och en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder som vi använder genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 13.

    11.  Hantera dina marknadsföringsval

    Vi kan vilja ge dig information om nya produkter, tjänster, kampanjer och erbjudanden som kan vara intressanta för dig.Vi kan även bjuda in dig till att delta i marknadsundersökningar och begära feedback om våra produkter och tjänster. Den kommunikationen kan ske via e-post, telefon, brev eller sms. När det är nödvändigt enligt dataskyddslagen kommer vi att be om ditt samtycke för att göra detta.

    Du har rätten att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Sådan direkt marknadsföring kan innefatta profilering i den utsträckning som är relaterad till sådan direkt marknadsföring (artikel 21 (2) i GDPR). Detta innebär bland annat att du kan ändra dig angående om att du vill få marknadsföringsmeddelanden från oss när du redan har lämnat ditt samtycke till det tidigare.Du kan till exempel tacka nej till att få sådana meddelanden genom att klicka på länken för att avanmäla dig i alla e-postmeddelanden som vi skickar till dig.

    Observera att marknadsföringsmeddelanden inte är detsamma som meddelanden med endast information. Vanligtvis krävs inte samtycke för att vi ska meddela dig om produkter och tjänster som du har frågat om, via kontaktuppgifter som du har givit oss i det syftet.

    12. Länkar

    Vi använder länkar till vår övriga närvaro på internet, på webbplatser och tjänster från tredje parter – till exempel till sociala mediekanaler som Facebook, Twitter och Youtube. Dessa tredje parter är ensamma ansvariga för databehandlingen av sådana andra tjänsteleverantörer på deras webbplatser, och deras dataskyddspolicyer gäller.

    13. Dina rättigheter enligt dataskyddslagen

    Du har ett antal rättigheter angående dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslag. Det kan bland annat röra sig om (när det är relevant):

    • Rätten att få tillgång till eller att få kopior på de av dina personuppgifter som vi lagrar (artikel 15 i GDPR)
    • Rätten till rättelse, inklusive att begära att vi korrigerar personuppgifter som inte stämmer (artikel 16 i GDPR)
    • Rätten att begära radering av dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt eller juridiskt obligatoriskt att vi lagrar dem (artikel 17 i GDPR)
    • Rätten att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter (artikel 18 i GDPR)
    • Rätten till dataportabilitet för de personuppgifter som du har lämnat till oss, inklusive rätten att få ut personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format under vissa omständigheter (artikel 20 i GDPR)
    • Rätten att göra invändningar mot behandling som grundar sig på legitimt intresse. I sådana fall har vi rätt att påvisa våra berättigade skäl för behandlingen (artikel 21, paragraf 1 i GDPR)
    • Rätten att när som helst invända mot behandling av din information i syfte för direktmarknadsföring (artikel 21 paragraf 2 och 3 i GDPR)
    • Rätten att invända mot automatiserat beslutsfattande, inbegripet (eventuell) profilering, som har rättsliga eller andra betydande följder för dig som individ (artikel 22 i GDPR)
    • Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling som du tidigare givit samtycke till (artikel 7 (3) i GDPR)

    Om du vill utöva din rättighet till att få åtkomst till dina personuppgifter skriver du till:
    Data Protection Officer, Armacell GmbH, Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster, Tyskland, eller skickar ett e-postmeddelande till dataprotection(at)armacell.com.

    14. Din rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet för dataskydd

    Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel som du kan ha tillgång till har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd, om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämpliga dataskyddslagar. Europeiska tillsynsmyndigheter för dataskydd kan kontaktas med följande länk: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

    15. Hålla dig informerad

    Vi kommer att behålla dina uppgifter registrerade tills vi är klara med att hantera din begäran, frågan eller ansökan, och sedan under en rimlig tidsperiod efteråt, i enlighet med dataskyddslagarna och andra tillämpliga lagar.

    Företaget kan behålla dina uppgifter registrerade så länge som det är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan. Vi kommer sedan att sträva efter att radera dem i enlighet med dataskyddslagar och andra tillämpliga lagar.

    16. Ändringar av den här policyn

    Vi granskar regelbundet den här policyn. Vi kan komma att ändra den då och då genom att uppdatera den här sidan, för att avspegla ändringar i lagen och/eller våra sekretessrutiner. Datumet högst upp på policyn kommer att uppdateras därefter, och vi uppmanar dig att kontrollera den emellanåt för att se uppdateringar eller ändringar. Om du har givit oss din e-postadress kan vi även kommer att kontakta dig för att informera dig om att vi har uppdaterat policyn. Vi kanske även då passar på att fråga om du vill uppdatera dina marknadsföringsval.

    Den här policyn gäller inte för din användning av, tillhandahållning av information till eller insamling av data på någon webbplats som inte är ansluten till oss som du eventuellt dirigeras till genom att använda hypertextlänkar på våra webbplatser.

    17. Kontaktuppgifter/adress

    Om du har några frågor om den här policyn får du gärna kontakta oos