Industriella tillämpningar

Högsta flexibilitet

Systemlösningar för isolering av industrisystem

Kraven på den tekniska isoleringen är mycket stränga inom industrisektorn – och kan variera kraftigt mellan olika användningsområden. Både när det gäller nya system, renoveringar och utbyggnader måste isoleringslösningarna kunna anpassas till många olika miljöer för att de på ett effektivt sätt ska kunna bidra till energibesparingar.

Armacells isoleringsmaterial har utformats för att flexibelt kunna möta de allra strängaste kraven inom alla viktiga områden – från energieffektivitet, kondensationsskydd och bullerskydd till förebyggande av korrosion och skydd mot mekaniska påfrestningar. Våra professionella systemlösningar ger möjlighet till stora energibesparingar inom alla industrisektorer eftersom de kan anpassas individuellt.

Armacell erbjuder systemlösningar för följande industriområden:

  • Livsmedelsindustri
  • Kemisk industri
  • Läkemedelsindustri
  • Gasbehandling
  • Cellulosaindustri
  • Pappersindustri
  • Glasindustri
  • Stålindustri
  • Cementindustri
  • Fordonsindustri