Marina tillämpningar

Framsteg på öppet hav

Systemlösningar för isolering inom skeppsbygge

Isoleringen för komponenter i tekniska styrsystem i kryssningsfartyg måste uppfylla extremt höga krav. Den höga luftfuktigheten till havs täpper till de system och material som används här. Utöver isoleringsmaterialens miljövänlighet är brandsäkerhet också en viktig faktor som man måste ta hänsyn till.  Om det skulle börja brinna på fartyget innebär det trots allt en stor fara för personal och passagerare.

Armacells halogenfria elastomera isoleringsmaterial används inom skeppsbygge främst i kylledningar för luftkonditioneringssystem, livsmedelsförvaring och dricksvattenkylning på lyxkryssningsfartyg. Till materialens imponerande egenskaper hör inte bara den enastående isoleringsprestandan och den lätta konstruktionen, de har även låg rökdensitet vid brand samt låg toxicitet och korrosivitet i förbränningsgaserna.

Framgångsrika skeppsbyggen med Armacell:

  • Fartyg i Panamax-klassen (STX Finland Cruise Oy)
  • Fartyg i Voyager-klassen (STX Finland Cruise Oy)
  • Radiance of the Seas (Meyer Werft)
  • Queen Mary II (ALSTOM Chantiers de l’Atlantique)