Brochure_title.png

Kontorsanläggningar

TERMISKT SKYDD, AKUSTISKT SKYDD OCH BRANDSKYDD

Kontorsbyggnader och andra multifunktionella byggnader har stor inverkan på vår stadsmiljö. Med deras växande funktionella och strukturella komplexitet innebär utformning och hantering av dessa byggnader att energiförbrukningen ska minskas samtidigt som man inte får kompromissa med säkerheten och komforten för dem som vistas i byggnaderna. Armacells klassledande lösningar för utrustningsisolering sparar energi, vilket hjälper till att minska driftkostnader och bidra till en säkrare och bekvämare miljö i kontorsanläggningar.

Skapa hållbart värde för dina kunder.

Nästan 20 procent av de totala kostnaderna för normala kontorsbyggnader läggs på energi. En betydande driftkostnad som förtjänar uppmärksamhet.

Att isolera mekanisk utrustning är en av de enklaste och mest effektiva åtgärderna för att spara energi i byggnader.

Dina fördelar med Armacell

Benefits_EN.png
Referenz_Zwei.png

Arkitekter, byggnadsutvecklare moch ingenjörer har upptäckt länken mellan byggnader och hälsa för dem som vistas i dem. Därför designar man platser där de som arbetar är mer produktiva, mindre stressade och mindre benägna att bli sjuka. 

Balans mellan energieffektivitet och kontorsupplevelsen är avgörande för att skapa optimala arbetsmiljöer. Vid specificering av isoleringsmaterial maste man ta hänsyn till akustisk komfort, palitlig drift, hygien och krav pa inomhusluften samt brandsäkerhet.

Våra lösningar - dina fördelar

saving_energy.png

Att utnyttja den betydande potential för energibesparingar i nya och befintliga kontorsanläggningar ger fördelar i form av lägre energikostnader och minskade CO2-utsläpp.

 

closed_cell_structure.png

ArmaFlex är en isolering med slutna celler som har högt diffusionsmotstånd. Utrustningen ger ett tillförlitligt skydd mot kondensvatten och energiförluster under hela dess livstid.

 

acoustic_solution.png

Vi erbjuder heltäckande lösningar som ger förbättrad ljudisolering på mekanisk utrustning och strukturella byggnadselement. Vi tillhandahåller effektiva hjälpmedel för absorbering och dämpning av ljud, och akustiska förbättringar kan ofta kombineras med den värmeisolering som krävs.

healthcare.png

Armacell är den enda tillverkaren av flexibla tekniska isoleringsmaterial som erbjuder förstklassiga produkter med inbyggt antimikrobiellt skydd: AF/ArmaFlex och SH/ ArmaFlex är utrustade med Microban®. Dessa antimikrobiella tillsatser ger proaktivt skydd mot skadliga bakterier, mögel och mjöldagg.

 

fire_safety.png

At Armacell, safety comes first and maximum reliability is crucial. Our systems increase the fire safety in buildings. By mitigating the fire and smoke risk, they improve visibility and respiration, thus extending the time to safely evacuate a building in the event of a fire.