ArmaComfort

TUNNA AKUSTISKA LÖSNINGAR FÖR BULLERKONTROLL MED HÖG PRESTANDA FÖR REGNVATTEN- OCH SANITETSRÖRLEDNINGAR

ArmaComfort AB
ArmaComfort AB
The sound of silence: Creating a quiet environment with ArmaComfort AB (Illustration: Armacell)

Specialegenskaper

  • Enastående akustisk prestanda för ökad komfort
  • Särskilt utformad för att minska buller från utrustning, optimal reducering av luftburet buller och strukturellt buller
  • Tunn akustiklösning
  • Enkel installation

En av de vanligaste källorna till störningar i bostads- och arbetsmiljöer är buller. Ljud från avloppsrör och interna regnvattensrör upplevs som speciellt irriterande. Ljudet av fallande vatten överförs via oskyddade rör till väggar och takelement och därifrån till intilliggande rum. Med ArmaComfort AB och ArmaComfort AB Alu erbjuder vi nu högeffektiva lösningar för bullerkontroll, speciellt utvecklade för detta tillämpningsområde.

Oops, an error occurred! Code: 2024062411523037e5cc2c