ArmaComfort AB

HÖGFLEXIBEL LJUDISOLERING

ArmaComfort AB
ArmaComfort AB
The sound of silence: Creating a quiet environment with ArmaComfort AB (Illustration: Armacell)

Specialegenskaper

  • Minskar störande ljud från dagvatten- och avloppsrör
  • Tunn ljuddämpning med hög prestanda
  • Enkel installation och enkelt underhåll

En av de vanligaste källorna till störningar i bostads- och arbetsmiljöer är buller. Ljud från avloppsrör och interna regnvattensrör upplevs som speciellt irriterande. Ljudet av fallande vatten överförs via oskyddade rör till väggar och takelement och därifrån till intilliggande rum. Med ArmaComfort AB och ArmaComfort AB Alu erbjuder vi nu högeffektiva lösningar för bullerkontroll, speciellt utvecklade för detta tillämpningsområde.

Rekommenderade produkter

ArmaFlex 520 Adhesive

ArmaFlex 520 Adhesive

Limmet För Överlägsen ArmaFlex® Tillförlitlighet

Ta reda på mer