Transportrelaterade tillämpningar

Säkerhet och tillförlitlighrt på vägen

Systemlösningar för isolering inom transport

Även på transportområdet har luftkonditionering blivit en självklarhet. Numera är både räls- och vägfordon utrustade med luftkonditioneringssystem. De isoleringsmaterial som används på detta område måste dock uppfylla mycket specifika krav på kvalitet och säkerhet. Om en brand bryter ut i ett fordon sätts människors liv mycket snabbt på spel.

Cellgummi isoleringsmaterial med slutna celler från Armacell har låg värmeledningsförmåga och hög motståndskraft mot diffusion av vattenånga – och uppfyller därmed de typiska kraven inom transportbranschen. Armacell erbjuder speciella halogenfria produkter som uppfyller dessa skärpta säkerhetskrav. Tack vare sin flexibilitet och sina goda bearbetningsegenskaper är alla isoleringsmaterial från Armacell det första valet även i monteringssituationer där det är ont om plats.

Dina fördelar med Armacell:

  • Professionella systemlösningar med hög prestanda
  • Erfarenhet från ett stort antal referensprojekt
  • Energibesparing och kostnadsreduktion
  • Överensstämmelse med specifika brandskyddsföreskrifter