ArmaFlex Ultima i Skandinaviens första klink för protonterapi

Armaflex_Uppsala_high.jpg

Ny säkerhetsstandard för teknisk isolering.

Armacell har satt en ny standard för teknisk isolering. De flesta flexibla elastomera isoleringsmaterialen uppnår som bäst klassningen B-s3, d0, men Armacell har tagit fram ett nytt skum med mycket högt brandskydd och minimal rökutveckling. Ytterst flexibla ArmaFlex Ultima bedömdes som BL-s1, d0 i den europeiska brandklassningen. Vid brand alstrar isoleringsmaterialet 10 gånger mindre rök och bidrar därmed till betydligt högre personsäkerhet i byggnader. Sedan lanseringen har ArmaFlex Ultima använts med stor framgång i flertalet projekt, såsom industrianläggningar, sjukhus, skolor, universitet, flygplatser, tunnelbanor och andra byggprojekt. Ett av dessa exempel presenteras här.

Skandinaviens första klink för protonterapi

Under de senaste fem åren byggs en ultramodern klinik för protonterapi i Uppsala. Med protonterapi kan man behandla cancer effektivare och med färre biverkningar jämfört med traditionella metoder. Kliniken drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus och kommer till en början att erbjuda behandling av 1 000 patienter. På längre sikt är det tänkt att kliniken ska ta emot 2 500 patienter per år. Anläggningen byggdes av Akademiska Hus i samarbete med byggföretaget NCC och är uppdelat i två avdelningar – behandlingsenheten och patienthotellet. Protonterapienheten är utformad som självständig byggnad på bottenvåningen med upp till 3,7 meter tjocka väggar. Området har utformats helt för att uppfylla kraven för protonterapin.

Höga krav gällande rökutveckling i de använda byggprodukterna

För isolering av kylvattenledningar och luftkanaler till ventilationssystem föreslog företaget Incoord AB i Danderyd, ett av Sveriges mest framgångsrika projekteringsföretag för energi- och ventilationsteknik, ArmaFlex Ultima från Armacell. Lagstiftare i flera europeiska länder har insett att rök utgör en betydligt högre fara än själva branden och har därför infört strängare krav i fråga om rökutveckling i byggprodukter i respektive bygglagstiftning. I Sverige får man i så kallade i Br1-byggnader, det vill säga byggnader som kräver extra högt brandskydd som hotell och sjukhus, endast använda tekniska isoleringsmaterial som minst uppfyller brandklassen BL-s1, d0. Jan Andersson, projektledare på Incoord AB i Danderyd:
– Vi valde ArmaFlex Ultima för detta projekt eftersom det är det enda materialet som skyddar kylvattenledningar säkert mot kondensvattenbildning och samtidigt uppfyller den föreskrivna brandklassen. Dessutom har ArmaFlex Ultima bedömts som miljövänlig av Byggvarubedömningen, systemet för miljöbedömning av byggvaror – ett viktigt urvalskriterium i detta viktiga projekt

ArmaFlex Ultima skyddar systemkomponenter långvarigt mot kondensvatten

För att skydda Skandionklinikens kylvattenledningar och luftkanaler mot kondensvattenbildning och energiförlust fick isoleringsföretaget Knivsta Isolering AB isolera dem med ArmaFlex Ultima. Utöver slangar och blad med en tjocklek på isoleringen på mellan 13 och 19 mm användes även ArmaFix Ultima distansskålar. De matchande distansskålarna för ArmaFlex Ultima säkerställer ett effektivt skydd mot kondensvatten även i det kritiska området vid rörupphängningar. För att se till att Armacells nya isoleringsprodukt installeras korrekt tillhandahåller företaget lim som utvecklats speciellt för Armaprene®-material som ArmaFlex Ultima. I Skandionklinken användes limmet ArmaFlex Ultima 700. Personalen på Knivsta Isolering AB installerade omkring 2 500 m ArmaFlex Ultima-slangar och 1 000 m2 ArmaFlex Ultima-blad. Materialet levererades av Ahlsell AB, Stockholm.

Skärpta krav i många europeiska länder

I samband med införandet av de europeiska produktstandarderna och tillhörande CE-märkning för tekniska isoleringsmaterial, ersattes de tidigare nationella brandklassningarna med europeiska brandklasser. Många länder som antog det europeiska systemet för brandklassning stramade åt kraven gällande rökutveckling i byggprodukten. Med ArmaFlex Ultima är Armacell den enda tillverkaren av flexibla tekniska isoleringsmaterial som erbjuder en produkt med stängda celler med brandklassning BL-s1, d0 och B-s2, d0 för att uppfylla dessa krav. I jämförelse med vanliga elastomerprodukter alstrar ArmaFlex Ultima 10 gånger mindre rök och bidrar därmed till betydligt högre personsäkerhet i byggnader. Produkten utvecklades med utgångspunkt i den innovativa Armaprene®-tekniken, som är patenterad både i USA (patent-nr 8,163,811) och i Europa (patent-nr 2 261 305).

Tips: De utmärkta brandskyddsegenskaperna hos ArmaFlex Ultima demonstreras i en videofilm som kan hämtas på www.armacell.de/ArmaFlexUltima.

Armaflex_Uppsala-88.jpg
Armaflex_Uppsala-110.jpg
Armaflex_Uppsala-137.jpg
Armaflex_Uppsala-119_bearbeitet_neu.jpg
Armaflex_Uppsala-272.jpg