Arma-Chek R

FLEXIBEL ICKE-METALLISK YTBEKLÄDNAD FÖR HAVS- OCH INDUSTRIINSTALLATIONER

Specialegenskaper

  • Flexibel polymerbeklädnad som innehåller CSM (CSPE) med kombinerad akustisk barriär prestanda
  • Utmärkt skydd mot mekanisk påverkan och väderpåverkan
  • Speciellt utvecklad för användning inom offshore och industri
  • Minskar risken för korrosion under isoleringen (CUI)
  • Beständig mot UV-strålning, saltvatten och mekanisk åverkan

Arma-Chek R är absolut väderbeständig och har en utomordentligt hög motståndsförmåga mot diffusion av vattenånga. Tack vare den icke-metalliska mantlingen kan risken för galvanisk korrosion uteslutas.

Rekommenderade produkter

ArmaSound RD

ArmaSound RD

För En Tyst Miljö

Ta reda på mer