ArmaComfort Barrier

HÖGPRESTERANDE FLEXIBELT BULLERSKYDD

ArmaComfort_Barrier_Invisible.png

NJUT TYSTNADENS KOMFORT

Armacells ljudkomfortlösningar ger bättre livskvalitet för boende i städer och pendlare. De förbättrar hälsan och säkerheten på arbetsplatsen genom att de minskar bullret. Genom att skapa tysta zoner och bullerkorridorer kan man minska negativ påverkan i anslutning till bullerexponering – i byggnader
industriella miljöer och fordon. ArmaComfort bullerbarriärer ger överlägsen minskning av ljudöverföring. Med denna nya ljuddämpningsteknologi tillsätter man massa på väggar och mekanisk utrustning utan att utrymme går förlorat – osynliga eller synliga konstruktioner på befintliga skiljeväggar. Våra flexibla
EVA/EPM-ark är utformade för att uppfylla huvudkraven för tillämpningar inom bygg-, transport- och industribranschen.

Specialegenskaper

  • överlägsen minskning av ljudöverföring
  • Miljö-vänliga. 100% Återvinningsbar.
  • Halogen-, fosfat-, bitumen- och blyfria
  • Flexibla,enkla att skära till, ingen extra stomme krävs.
  • Egenskaper vid brand B-s1,d0
  • Rw (C;Ctr) 4 mm = 32 (-1;-3) dB
  • B-s1,d0, B-s2,d0 med självhäftande