Hỗ trợ cho Kiến trúc sư và Tư vấn thiết kế

Armacell helps specifiers choose the right insulation material

Cung cấp cho các kỹ sư cơ khí và kiến trúc sư những công cụ phù hợp để lựa chọn vật liệu cách nhiệt lý tưởng cho độ bền và hiệu quả năng lượng.
Tìm hiểu thêm

 

Hợp tác với các Nhà phân phối

Armacell partners wholesalers to distribute ArmaFlex throughout ASEAN

Cung cấp cho các nhà phân phối và bán buôn kiến thức và thông tin về sản phẩm để hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của họ.
Tìm hiểu thêm

Cách nhiệt chuyên nghiệp cho Nhà thầu

Armacell supports contractors for professional installation of ArmaFlex insulation

Cung cấp cho nhà thầu và người lắp đặt các kỹ năng và công cụ phù hợp để có chất lượng thi công cao.
Tìm hiểu thêm

Tuyên bố về sản phẩm với môi trường (EPD)

Armacell declares EPD for ArmaFlex products

Armacell là nhà sản xuất vật liệu cách nhiệt kỹ thuật linh động đầu tiên đưa ra Tuyên bố Sản phẩm Môi trường (EPD) dựa trên đánh giá vòng đời độc lập (LCA). EPD cho một số sản phẩm của chúng tôi hiện đã có sẵn. Truy cập trang tải xuống để tìm hiểu thêm.

Liên hệ với chúng tôi

Armacell Asia Pte Ltd (Regional Headquarters)

21 Ubi Road 1
#01-01
Singapore 408724

Tel: +65 6661 0540
info.singapore - @armacell.com