Tubolit S

ISOLERINGEN SOM FÖRHINDRAR STOMLJUDSÖVERFÖRING

Title_TubolitS_DINA4_300dpi.jpg
TubolitS_A4_grey_CMYK_300.jpg

Specialegenskaper

  • Förbättrad ljudkomfort
  • Rörskydd mot frätande byggmaterial
  • Akustisk frikoppling av röret från byggnadskonstruktionen

Tubolit S is a highly effi cient polyethylene pipe insulation with a durable PE-film covering. Tubolit S is specifi cally designed to give mechanical protection for in wall cavity pipelines, which includes resistance to building materials and has a pleasing coated fi nish in exposed area.