Tubolit AR Fonowave

DEN LJUDREDUCERANDE ISOLERINGEN FÖR AVLOPPSRÖR I PLAST

TubolitARFonowaveTubesEndless_A4_grey_CMYK.jpg
TubolitARTape_A4_grey_CMYK_300.jpg
Tubolit_ARFonowave_group.jpg

Specialegenskaper

  • Förbättrad ljudkomfort
  • Enkel användning över flänsar och böjar
  • < 11 dB(A) på rör i plast
  • Hållbar yttre beläggning

Tubolit AR Fonowave har tagits fram för att ge extremt god ljudisolering, speciellt med avseende på plaströr. Med 9 mm tjocklek på isoleringsskiktet och den unika vågprofilen reducerar Tubolit AR Fonowave väsentligt överföringen av stomljud och minskar ljudtrycksnivån hos avlopps- och dagvattenledningar med 11dB(A). Produkten är försedd med en motståndskraftig foliemantling som skyddar materialet mot skador under installationen på byggplatsen.