Tubolit AR Fonoblok

DEN LJUDREDUCERANDE ISOLERINGEN FÖR AVLOPPSRÖR I GJUTJÄRN

ac-Tubolit-AR-usp_TGreen_DINA3_300dpi.jpg
TubolitARFonoblockTubesEndless_A4_grey_Web.jpg
Tub_AR_FW_Tape-000754_TGrey_A3_sp_3543@300dpi_CMYK.JPG

Specialegenskaper

  • Förbättrad ljudkomfort
  • Enkel användning över flänsar och böjar
  • < 15 dB(A) på gjutjärnsrör

Tubolit AR Fonoblok är speciellt lämpad för användning på metallrör. Med 5 mm isoleringsskikttjocklek reducerar skyddsslangen ljudtrycksnivån från metalliska rör med upp till 15 dB(A) i jämförelse med en oisolerad ledning.