Rätt material för professionella användare

Inom verksamhetsområdet Advanced Insulation tillverkar man flexibla cellgummi produkter för isolering av teknisk utrustning på marknader där energifördelning är nödvändig, bland annat inom bygge av bostäder och kommersiella byggnader, industriella tillämpningar samt olje- och gasindustrin.

De viktigaste slutmarknaderna och användningsområdena för detta verksamhetsområde är följande:

  • Utrustning för kommersiella byggnader
  • Utrustning för bostadshus
  • Lätt och tung industri
  • Transporter

Installationsutbildningar

Service_Verlinkung.jpg

Vi utbildar installatörer och praktikanter och erbjuder värdefull support för ditt dagliga arbete. Den som deltar i våra kurser tilldelas ett certifikat som är erkänt inom branschen.

För att utvidga vårt utbildningsprogram har vi ett eget utbildningscenter med utmärkta lokaler i Münster.

Ta reda på mer

Vårt sortiment

Produkte_Megamenue.JPG

Isolering är nyckeln till ökad energieffektivitet i kommersiella byggnader och bostadshus, i industriella tillämpningar och inom gas- och oljeindustrin. När energi genereras, transporteras eller lagras går en del av denna värdefulla resurs förlorad om utrustningen är inte är isolerad eller inte är korrekt isolerad.

Visste du att byggnader utgör den största enskilda energiförbrukaren i världen? Energin som används för att värma upp, kyla och lysa upp våra byggnader står för mer än 40 % av alla CO2-utsläpp. Man skulle kunna spara upp till 25 % av denna energi bara genom att isolera tillgängliga rör för uppvärmning och varmvatten i äldre byggnader.

Ta reda på mer

ArmWin - Kalkylator för isoleringens tjocklek

armwin_online.jpg

ArmWin - Armacells professionella kalkylator för beräkning av isoleringens tjocklek. För att man ska kunna beräkna den nödvändiga tjockleken på isoleringen måste man känna till lednings- och omgivningstemperaturen samt den relativa luftfuktigheten och därefter fastställa värmeledningsförmågan och värmeöverföringskoefficienten för både isoleringen och objektet (rör, kanal eller liknande) som ska isoleras. Med ArmWin är det mycket enklare att genomföra dessa beräkningar.

Ta reda på mer