วิดีโอ

ARMASound Industrial Systems in one of Europe`s largest cavem gas storage facilities
ArmaSound® ในอุตสาหกรรมโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
Armaflex_Ultima.PNG
ArmaFlex® Ultima ฉนวนมาตรฐานระดับยุโรป B-S1, D0 ทนไฟและปลอดภัยสูง
ArmaFlex Rail SD - The future today
ArmaFlex® Rail SD วันนี้แห่งอนาคต
Arma-Chek Silver
Arma-Chek® Silver เปลือกหุ้มฉนวนที่มีความเงางามสำหรับมืออาชีพ
ARMAFLEX - Pipe supports
การติดตั้งฉนวนหุ้มท่อ โดยใช้ฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Concentric reducer
ข้อลดแบบตรง (แกนเท่ากัน) โดยใช้ฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Coolant pump
การหุ้มปั๊มน้ำหล่อเย็นด้วยฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Flange
การหุ้มหน้าแปลนด้วยฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Offset angle
ข้อต่อทำมุม 22.5 องศา ด้วยฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - One piece T
การหุ้มคอวาล์วเป็นรูปตัว T ด้วยฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - One sided pipe reducer
ข้อลดแบบแกนไม่เท่ากัน โดยใช้ฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Pipe branch 45
ข้อต่อสามทางแบบตัว Y โดยใช้ฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Rectangular ducts
หุ้มท่อลมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Small tanks
หุ้มฝาครอบถังที่เป็นส่วนโค้งด้วยฉนวนแผ่นยาง ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Spindle neck valve
การหุ้มคอวาล์วด้วยฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Strainer
การหุ้มสเตนเนอร์ด้วยฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Two part bend 45
ARMAFLEX SHEET - Two part bend 45
ARMAFLEX SHEET - Two part bend 90
การหุ้มวาล์วด้วยฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Two part bend 90 branch extension
วิธีตัดข้องอแบบ 90 องศา โดยใช้ฉนวนยางแผ่น ArmaFlex®
ARMAFLEX SHEET - Valve
หุ้มวาล์วด้วยฉนวนแผ่นยาง ArmaFlex®
ARMAFLEX TUBE - Introduction
แนะนำฉนวนยางแบบท่อ ArmaFlex®
ARMAFLEX TUBE - Bend 90 45 segment bend 90
หุ้มฉนวนในข้องอแบบต่อเกลียว และการตัดข้อต่อ 90 องศา (2+1 ชิ้น) จากฉนวนยางท่อ ArmaFlex®
ARMAFLEX TUBE - Pipe reducer
ARMAFLEX TUBE - Pipe reducer
ARMAFLEX TUBE - Segment bend 90, 2, 3 middle parts
การตัดข้อต่อ 90 องศา (2+2ชิ้น) จากฉนวนยางท่อ ArmaFlex®
ARMAFLEX TUBE - Small valves
การหุ้มวาล์วด้วยฉนวนยางท่อ ArmaFlex®
ARMAFLEX TUBE - Swept T piece
ข้อต่อสามทางแบบแยกส่วน รูปตัว T ด้วยฉนวนยางแบบท่อประกอบ ArmaFlex®
ARMAFLEX TUBE - T piece 90, 45
ARMAFLEX TUBE - T piece 90, 45
ARMAFLEX TUBE - Y tube
ข้อต่อตัว Y โดยใช้ฉนวนยาง ArmaFlex® ชนิดท่อประกอบขึ้น