ร่วมงานกับอาร์มาเซล

ที่อาร์มาเซล เราคัดเลือกบุคลากรทุกๆระดับเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว และถึงแม้ว่ากระบวนการสรรหาบุคลากรของเราจัดมีขึ้นเฉพาะแต่ละท้องถิ่น การทำงานให้กับอาร์มาเซลนั่นหมายถึงการมุ่งไปสู่อนาคตของกลุ่มโดยรวม กระบวนการสรรหาของเราเพื่อให้แน่ใจว่า เราจะมีบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความสามารถ และเติบโตไปกับองค์กรของเราได้ในอนาคต กระบวนการสรรหาของเรายังช่วยให้พนักงานนั้นมีแรงจูงใจ และดึงความสามารถมาปรับใช้ให้กับองค์กร และช่วยบรรลุเป้าหมายให้เป็นผลสำเร็จ

ทีมสรรหาบุคลากรของเราจัดตั้งในแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ วัฒนธรรมและสภาวะแวดล้อมต่อบุคลากรให้ได้มากที่สุด
หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับเรา กรุณาส่งใบสมัครมาที่ info.thailand@armacell.com