โดมเกลือ Etzel ทางตอนเหนือของเยอรมัน ซึ่งเป็นโรงเก็บแก๊สที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตลอดเวลาสามปีทาง Etzel-Kavernenbetriebsgesellschaft GmbH & Co. KG (EKB) ได้ทำการก่อสร้างซึ่งเดินเครื่องไปเมื่อปี 2012 พื้นที่แห่งนี้ได้รวมหน่วยการผลิตที่หลากหลาย ArmaSound Industrial System ของทางอาร์มาเซลได้ถูกใช้งานเพื่อตอบโจทย์ด้านการควบคุมอุณหภูมิและลดเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบฉนวนนี้ได้ติดตั้งโดย บริษัท Kaefer Industrie GmbH (Bremen, Germany)