ข้อมูลทางด้านกฎหมาย

1. การเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลการใช้งาน

เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ และจะจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ด้านการจัดการและด้านเทคนิคเพื่อให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

  • ชื่อหน้าเว็บเพจที่ท่านเลือก เบราเซอร์ และระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้

  • วันและเวลาที่เข้าถึงเว็บไซต์

  • เครื่องมือค้นหาที่ท่านใช้ ชื่อไฟล์ที่มีการดาวน์โหลด และหมายเลขไอพีของท่าน

เราจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคเหล่านี้โดยใช้นามสมมติเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุง เว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้การให้บริการทางอินเตอร์เน็ตของเราดียิ่งขึ้นไปอีกข้อมูลดังกล่าวจะจัดเก็บแยกจากข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นๆ บนระบบที่มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านแต่อย่างใด (ในขอบเขตของข้อมูลที่เราได้รับ) ทั้งนี้ จะไม่มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละบุคคลแต่อย่างใด ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการใช้นามสมมติดังกล่าวได้โดยแจ้งเราได้ที่ info.au@armacell.com ในกรณีดังกล่าว เราจะลบข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านทั้งปวงออก

 

2. คุกกี้

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา เราอาจจัดเก็บข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งออกไปยังเบราเซอร์ของท่านและจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของท่าน นอกเหนือจากหมายเลขไอพีแล้ว เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เราจะใช้เซสชั่นคุกกี้หรือคุกกี้ประเภทอื่นๆ ที่จำเป็นในการให้บริการที่ท่านร้องขอเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราจดจำท่านได้โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ย่อยหรือเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะช่วยให้เราสามารถปรับเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านได้ หรือช่วยบันทึกรหัสผ่านของท่านไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้ จะอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คุกกี้ หากท่านไม่ต้องการให้เราจดจำคอมพิวเตอร์ของท่านท่านสามารถป้องกันไม่ให้เราจัดเก็บคุกกี้ไว้บนอุปกรณ์ของท่านได้โดยเลือก “ไม่ยอมรับคุกกี้”ในหน้าการตั้งค่าของเว็บเบราเซอร์ของท่านกรุณาดูขั้นตอนปฏิบัติของผู้ผลิตเว็บเบราเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการดังกล่าวได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม การที่ท่านเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้อาจจำกัดการทำงานต่างๆ ที่เสนอในเว็บไซต์เราได้

 

3. กูเกิล อนาลิติกส์

เว็บไซต์ของเราใช้กูเกิล อนาลิติกส์ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ของกูเกิล อิงค์ (“กูเกิล”)
กูเกิล อนาลิติกส์ก็ใช้ “คุกกี้” (กรุณาอ่านเพิ่มเติมด้านบน) ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่านและช่วยให้กูเกิลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ได้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกโอนและจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลดังกล่าวไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด และจะไม่มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการระบุตัวตนท่าน กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง หมายเลขไอพีของท่านจะไม่ถูกจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน แต่จะมีการทำให้หมายเลขไอพีดังกล่าวไม่สามารถใช้ระบุตัวตนได้โดยลบตัวเลขตัวสุดท้ายของหมายเลขไอพีออกกูเกิลใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ให้แก่เราและเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ต กูเกิลจะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอกหากกฎหมายกำหนดหรือหากบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในนามของกูเกิล ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม กูเกิลจะไม่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างหมายเลขไอพีของท่านกับข้อมูลอื่นๆ ที่กูเกิลเป็นผู้จัดเก็บ ท่านสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านเกี่ยวกับการใช้งานกูเกิล อนาลิติกส์โดยให้มีผลบังคับต่อไปในอนาคตและห้ามไม่ให้
เก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของท่านในอนาคตได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าโดยส่งคำบอกกล่าวถึงเราไปยังที่อยู่ข้างต้น โดยลบคุกกี้ทั้งหมดและยกเลิกการจัดเก็บคุกกี้ในอนาคต โดยเข้าไปตั้งค่าในเบราเซอร์ที่ท่านใช้ หรือโดยใช้เครื่องมือแอดออนของกูเกิล อนิลติกส์สำหรับยกเลิกการจัดเก็บคุกกี้ (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=engหากเครื่องมือแอดออนดังกล่าวสามารถใช้กับเบราเซอร์ของท่านได้

 

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้านี้ หน้าผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และหน้าข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”)

จะบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้ หากท่านเลือกที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อ

 

5. ข้อมูลเชิงเทคนิค

ข้อมูลเชิงเทคนิคที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราและการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว

6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

การที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่อาร์มาเซล ผู้ใช้ยินยอมให้มีการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของอาร์มาเซล
และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของอาร์มาเซลได้ที่ 
 

7. กฏหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดการใช้งานนี้บังคับตามกฎหมายสิงคโปร์โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของข้อกฎหมาย ท่านยอมตนผูกมัดในเขตอำนาจแห่งศาลสิงคโปร์ที่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่วไป

8. สิทธิของบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกจะไม่มีสิทธิที่จะบังคับตามข้อสัญญาใดๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) (บรรพ 53บี) หรือหลักกฎหมายอื่นๆ