การหุ้มฉนวนท่อและท่อส่งเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษามูลค่าในการลงทุน นอกจาการประหยัดพลังงานแล้ว ฉนวนยังควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำและการกัดกร่อนท่อ รวมถึงการก่อตัวของเชื้อราด้วย 

ฉนวนกันความร้อนของอาร์มาเซลได้ถูกออกแบบเพื่อความต้องการด้านวิศวกรรมที่ดี