เกี่ยวกับเรา

อาร์มาเซลผู้นำระดับโลกสำหรับฉนวนโฟมแบบยืดหยุ่นเพื่อตลาดฉนวนและอุปกรณ์และยังเป็นผู้ผลิตโฟมทางวิศวกรรมชั้นนำ โดยบริษัทได้ดำเนินการใน 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ฉนวนขั้นสูง และโฟมสำหรับใช้ในงานทางวิศวกรรม ในงานฉนวนขั้นสูงเป็นการผลิตฉนวนโฟมที่มีความยืดหยุ่นสำหรับใช้ในงานติดตั้งเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่มีการลำเลียงพลังงาน เช่น ระบบ HVAC ระบบท่อน้ำ และระบบทำความเย็น ไม่ว่าจะสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือจะในเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ และยังรวมถึงธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

บริษัทอาร์มาเซล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2544 และตั้งแต่นั้นมาก็ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการดูแลลูกค้าเรามีมืออาชีพทั้งในส่วนของฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า และฝ่ายเทคนิค ผลิตภัณฑ์และบริการของอาร์มาเซลในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในทุกภูมิภาคด้วยเครือข่ายการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนระดับท้องถิ่นที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ทำให้อาร์มาเซลคงความเป็นผู้นำในตลาด และยังทำให้อาร์มาเซลเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมฉนวน