Kestävyys rakennusalalla

Energiatase on erinomainen, kun yhden ArmaFlex-kilon valmistukseen tarvittavaa energiamäärää verrataan käytön aikaisiin energiasäästöihin.

 

Text_Waage.png
Waage_stehend.png

ArmaFlex in valmistukseen tarvittava energiamäärä maksaa itsensä takaisin vain 50 päivän jälkeen.

Tilanne on samanlainen, kun tarkastellaan CO2-päästöjä: käyttönsä aikana ArmaFlex estää päästöjä 150 kertaa enemmän kuin kasvihuonekaasuja vapautuu sen tuotannon aikana - käyttöikä 20 vuotta (kylmät käyttökohteet) ja 30 vuotta (lämmityskäytöt), perustuen varovaisiin arvioihin.

Tämä voidaan myös ilmaista kustannushyötyinä tai kustannussäästöinä ArmaFlex-eristeiden koko käyttöiän ajalta. Tyypillisten käyttökohteiden poistolaskelmat ovat osoittaneet, että käytetyn eristeen kustannukset on tienattu takaisin vuoden tai kahden sisällä.

Koska LCA voi antaa hyvin tarkkoja tietoja vain yksittäisten valmistajien tuotteista, tuloksia ei voida käyttää muiden FEF-valmistajien tuotteisiin. Tietoihin vaikuttavat suuresti käytettyjen raaka-aineiden poikkeamat ja tuotantoprosessit sekä tarjoajien hyvin erilaiset valmistusjalanjäljet. LCA-järjestelmä ja ympäristöselosteet edellyttävät poikkeuksetta tietojen rajoittamista tiettyihin tuotteisiin ja/tai valmistajiin.

SustainableConstructionBrochure_2.jpg