Bæredygtighed i byggebranchen

En sammenligning af den anvendte energi til fremstilling af 1 kg ArmaFlex med den opnåede energibesparelse i produktets brugsfase viser en enestående energibalance.

 

Text_Waage.png
Waage_stehend.png

Det krævede energiforbrug til fremstillingen af ArmaFlex er tilbagebetalt efter kun 50 dage.

Hvis man ser på CO2-udledningerne, viser der sig et lignende billede: Brugen af ArmaFlex forhindrer udledning af 150 gange flere drivhusgasser, end der udledes under fremstillingen af produktet – med en brugslevetid på 20 år (kolde anlæg) og 30 år (varme anlæg), baseret på konservative antagelser.

Dette kan også udtrykkes som omkostningsfordele eller omkostningsbesparelser i hele ArmaFlex-isoleringsmaterialernes brugslevetid. Afskrivningsberegninger for typiske anlæg har vist, at omkostningerne til det anvendte isoleringsmateriale er dækket ind efter kun 1-2 år.

Eftersom en LCA kun kan indeholde meget specifikke oplysninger om en enkelt producents produkter, kan resultaterne ikke overføres til andre FEF-producenters produkter. Afvigelser i de anvendte råmaterialer eller i produktionsprocessen samt leverandørernes meget forskellige produktionsfodaftryk har en væsentlig indvirkning på dataene. Systemet med LCA og EPD'er kræver nødvendigvis, at oplysningerne begrænses til specifikke produkter og/eller producenter.

SustainableConstructionBrochure_2.jpg