Rakennukset kestävää tulevaisuutta varten

Rakennukset muokkaavat ympäristöä. Rakennusten avulla ympäristöstä tulee ihmisten asuintila. Samanaikaisesti rakennukset edustavat merkittävää ympäristöön puuttumista.

Resurssien säästäminen on tärkeää, jotta voimme vastata ilmastonmuutokseen ja kasvavaan energian tarpeen lisääntymiseen. Rakennusten suunnittelua uusimmilla ympäristöteknologioilla ja LVI-laitteilla pidetään yhä enemmän tulevaisuuden kehityssuuntana.

Vihreä rakentaminen tarkoittaa kestävää arkkitehtuuria ja vastuullista resurssien käyttöä. Niitä voidaan käyttää myös taloudellisemmin ja myydä kannattavammin.

Katsaus kaikkien tärkeimmistä vihreistä rakennusten luokitusjärjestelmistä:

BREEAM on lyhenne sanoista Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method ja se on vanhin ja laajimmalle levinnyt kestävän rakentamisen sertifiointijärjestelmä. Se on kehitetty Isossa-Britanniassa vuonna 1990.  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pohjautuu brittiläiseen BREEAM-järjestelmään. Sen on kehittänyt US Green Building Council (USGBC) ja se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2000.

French Association pour la Haute Qualité Environnementale (ASSOHQE) käynnisti vuonna 2005 HQE:n (Haute Qualité Environnementale). 

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) on Saksan liikenne-, rakennus- ja kaupunkikehitysministeriön (BMVBS) ja Saksan kestävän rakentamisen neuvoston (DGNB) yhteishanke. Se otettiin käyttöön vuonna 2009.

WELL Building Standard® on suorituskykyyn perustuva järjestelmä, jolla mitataan, sertifioidaan ja seurataan rakennetun ympäristön ominaisuuksia, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin ilman, veden, ravinnon, valon, kunnon, mukavuuden ja mielen kautta. Se otettiin käyttöön vuonna 2014.

Eurofinsin "Indoor Air Comfort" (IAC) -merkki sertifioi rakennustuotteita, joiden VOC-päästöt (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ovat alhaiset.  Merkki tukee erityisesti terveys- ja ympäristönäkökohtia ja edistää parempaa sisäilman laatua.

Kansainvälisesti tunnustettujen setifikaattien ohella on olemassa monia muita julkisia ja yksityisiä aloitteita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Erityisesti BREEAM- ja LEED -luokitusten merkitys on lisääntynyt viime vuosina kaikkialla maailmassa ja monissa maissa niistä on tullut yleisesti tunnustettu standardi kansallisilla luvuilla ja maakohtaisilla versioilla. Varsinkin kansainvälisten yritysten suuremmille rakennusprojekteille pyritään nyt saamaan LEED-sertifikaatti, joskus yhdessä kansallisen arvioinnin kanssa.

Lataa tästä vihreät korttimme ja tietolehtisemme

Greencard_Titel.jpg