Hållbarhet inom byggnadssektorn

En jämförelse mellan den energi som krävs för att tillverka 1 kg ArmaFlex och den energibesparing som uppnås under dess användningsfas visar på en enastående energibalans.

 

Text_Waage.png
Waage_stehend.png

ArmaFlex sparar 140 gånger mer energi än vad som krävs för dess framställning

Om man tittar på CO2-utsläppen får man en liknande bild: under dess användning förhindrar ArmaFlex ett utsläpp som är 150 gånger större än de växthusgaser som släpps ut under dess produktion – med en livslängd på 20 år (kalla applikationer) och 30 år (uppvärmningsapplikationer), baserat på försiktiga antaganden.

Detta visar sig även genom kostnadsfördelar eller kostnadsbesparingar under hela livslängden för ArmaFlex isoleringsmaterial. Amorteringsberäkningar för typiska applikationer har visat att kostnaden för isoleringsmaterialet som används återbetalas efter endast ett till två år.

Eftersom en LCA endast kan ge mycket specifik information om en enskild tillverkares produkter, kan resultaten inte överföras till andra FEF-tillverkare. Skillnader i råmaterial som används eller i produktionsprocessen såväl som de mycket olika fotavtryck som tillverkningen från producenterna ger har ett betydande inflytande över informationen. LCA- och EPDs-systemet kräver onekligen att informationen begränsas till specifika produkter och/eller tillverkaren.

SustainableConstructionBrochure_2.jpg