Imprint

Tämän verkkosivuston tarjoaa:

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10
48153 Münster

Geschäftsführer: Daniel Hötger, Stefan Garmann
Puhelin: +49 251 7603 0
Faksi: +49 251 7603 448
info.de@armacell.com

Eingetragen in das  deutsche Handelsregister unter: HRB 86
USt-Identifikationsnummer: DE 812122014

Vastuuvapauslauseke

1.    Vastuuvapauslausekkeen tarkoitus

Tämän vastuuvapauslausekkeen sisältö koskee tämän verkkosivuston käyttöä, kaikki mahdolliset alasivustot mukaan lukien.
Jos jotkin tämän vastuuvapauslausekkeen osat tai yksittäiset sanat eivät ole voimassa tai ne ovat toimeenpanokelvottomia, vastuuvapauslausekkeen muiden osien sisältö on edelleen voimassa.

2.    Verkkosivuston sisältö


Palveluntarjoaja ei ota vastuuta tämän verkkosivuston tietojen ajankohtaisuudesta, tarkkuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Palveluntarjoaja antaa näillä sivuilla yleisiä teknisiä tietoja tuotteidemme käyttöön. Pyydä lisätietoa erityisistä alan standardeista ja lisäohjeita maakohtaiseen käyttöön ottamalla meihin yhteyttä tämän verkkosivun OTA YHTEYTTÄ -toiminnon avulla. Kaikki tiedot ja tekniset tiedot perustuvat tyypillisissä olosuhteissa mitattuihin tuloksiin. Tämän verkkosivuston käyttäjän vastuulla on varmistaa palveluntarjoajalta, että tiedot ovat asianmukaisia käyttäjän suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.
Kaikki palveluntarjoajalle suunnatut vahingonkorvausvaateet, jotka johtuvat annettujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, poissuljetaan, ellei (i) palveluntarjoaja toiminut tahallaan tai kyseessä on palveluntarjoajan vakava laiminlyönti, (ii) vahingonkorvausvaatimukset koskevat kuolemaa, henkilövahinkoa tai sairautta tai (iii) vahingot johtuvat palveluntarjoajan laiminlyönnistä (ei kuitenkaan vakavasta laiminlyönnistä) koskien sellaisia tehtäviä, jotka ovat oleellinen edellytys sopimuksen täyttämiseksi ja joihin sopimuskumppanit voivat säännöllisesti luottaa (päätehtävät).
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden verkkosivuston sivujen muuttamiseen, lisäämiseen, täydentämiseen, poistamiseen tai julkaisun lopettamiseen – väliaikaisesti tai pysyvästi – joko osittain tai täydellisesti.

3.    Viitteet ja linkit

Palveluntarjoaja ei ota vastuuta linkeistä tai viitteistä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin, sillä palveluntarjoaja ei ole tarkistanut tai arvioinut kyseisten verkkosivustojen sisältöä. Palveluntarjoaja merkitsee vastaavasti linkit tai viitteet ulkoiseksi sisällöksi.  Palveluntarjoaja poistaa linkit tai viitteet kolmannen osapuolen verkkosivustoille heti kun palveluntarjoaja saa tietää niiden laittomasta sisällöstä. 

4.    Tekijänoikeudet ja tavaramerkkisuoja


Kaikkiin verkkosivustolla oleviin kolmansien osapuolten omistamiin rekisteröityihin tuotemerkkien nimiin ja tavaramerkkeihin sovelletaan voimassa olevien tavaramerkkilakien ehtoja sekä vastaavien omistajien oikeuksia. Tavaramerkkien pelkkä maininta verkkosivustolla ei tarkoita, etteikö tavaramerkkejä ole suojattu kolmansien osapuolten oikeuksilla.
Tämän verkkosivuston palveluntarjoaja omistaa sen tuottaman sisällön kaikki tekijänoikeudet. Kyseisten graafisten elementtien, äänitiedostojen, videoiden ja tekstien kopiointi tai käyttö sähköisessä tai tulostetussa muodossa on kiellettyä ilman palveluntarjoajan nimenomaista lupaa tai ellei sitä sallita erikseen tällä verkkosivustolla.