Bærekraft i byggesektoren

Hvis vi sammenligner energiforbruket som går med til å produsere 1 kg ArmaFlex, med energibesparelsene det gir under bruk, er resultatet overveldende positivt.

 

Text_Waage.png
Waage_stehend.png

Etter bare 50 dager har man allerede spart inn tilsvarende mengde energi som gikk med til å produsere ArmaFlex.

Det samme gjelder CO2-utslippene: drivhusgassutslippene som ArmaFlex hindrer under bruk, vil – forsiktig anslått med utgangspunkt i en levetid på 20 år for kjøleisolering og 30 år for bruk i varmeanlegg – være 150 ganger større enn utslippene som oppstod under produksjonen.

I løpet av den samlede levetiden for ArmaFlex-isoleringsmaterialene oppnås i tillegg tydelige kostnadsbesparelser. Den beregnede avskrivningen for typiske bruksområder viser at kostnadene for isoleringsmaterialet er tjent inn allerede etter ett til to år.

Ettersom LCA-ene kun gir svært spesifikk informasjon om produktene til en individuell produsent, kan ikke resultatene overføres til produkter fra andre FEF-produsenter. Avvik i råmaterialene eller produksjonsprosessen som brukes, samt leverandørenes svært ulike produksjonsfotavtrykk, gir betydelige utslag på dataene. LCA- og EPD-systemet krever at informasjonen begrenses til spesifikke produkter og/eller den aktuelle produsenten.

SustainableConstructionBrochure_2.jpg