Kehittynyt eristys kestävää rakentamista varten

Crane_grey_small.png

Rakentaminen on yksi raaka-aine- ja energiaintensiivisimmistä aloista. Rakennusala on maailmanlaajuisesti suurin yksittäinen raaka-aineiden kuluttaja ja kasvihuonekaasujen päästöjen tuottaja.

Cloud_grey_small.png

Noin 50 % kaikista raaka-aineista käytetään rakennusten rakentamiseen ja ylläpitämiseen. 30 - 40 %  kasvihuonekaasuista johtuu rakennusten rakentamisesta, käytöstä tai hävittämisestä. Teollisissa maissa käytetään valtavasti energiaa liikenteeseen ja teollisuuteen, mutta rakennusalan osuus on suurin - noin 40 %  energiankulutuksesta Euroopassa!

Globe_grey_small.png

Kun otetaan huomioon etenevä ilmastonmuutos, uusiutumattomien luonnonvarojen puute ja nopea kaupungistuminen kaikkialla maailmassa, on entistä tärkeämpää, että rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan kestävyyttä ajatellen.

life-cycle.png