Armacell on ensimmäinen joustavan tekninen eristeiden valmistaja, jolla on ympäristöselosteet (EPD).

Armacell julkaisee ympäristöselosteita, jotka perustuvat riippumattomaan elinkaarianalyysiin (LCA). LCA:ssa mainitun primäärienergian määrän vertaaminen saavutettuun energiansäästöön osoittaa, että ArmaFlex-eristeillä säästetään 140 kertaa enemmän energiaa, kun niiden valmistukseen, kuljetukseen ja hävittämiseen tarvitaan.

Download the EPD's below

EPD_AFArmaflex_2.jpg
AF/ArmaFlex
EPD_ArmaflexUltima2.jpg
ArmaFlex Ultima
EPD_HTArmaflex2.jpg
HT/ArmaFlex
EPD_SHArmaflex2.jpg
SH/ArmaFlex
NHArmaFlex_Smart_insulation_for_industrial_and_building_installation.pdf
NH/ArmaFlex Smart
AFArmaFlex_Evo_insulation_for_industrial_and_building_installation.pdf
AF/ArmaFlex Evo
Tubolit_SPlus_DG_EPD_uk_EN.pdf
Tubolit S Plus and Tubolit DG
Tubolit_AR_SPlus_DG_EPD_poland_EN.pdf
Tubolit AR Fonoblok. Tubolit AR Fonowave.
Tubolit S Plus. Tubolit DG and Tubolit DG B1
Tubolit-family_EPD_poland_EN.pdf
 
 
 

Eri ympäristöselostetyyppien vertailu

Tyyppi  LCA vaaditaanRiippumattoman järjestön vahvistamaInformatiivinen arvo
Tyyppi 1 - Label-JOOKESKIVERTO
Tyyppi 2 - VAATIMUS--KESKIVERTO
Tyyppi 3 - EPDJOOJOOERITTÄIN KORKEA

Armacell on riippumattomasti vahvistanut ympäristöselosteet tuotteille AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex luokka O, ArmaFlex Ultima, HT/ArmaFlex ja NH/ArmaFlex (katso alla) yhteensopiviksi standardien ISO 15804 ja ISO 14025 kanssa.

 

 

Ympäristöselostetyypit (ISO-standardien mukaiset ympäristömerkit):
Tyyppi 1 Selosteen tekee kolmas osapuoli (standardin ISO 14024 mukaan) vahvistamalla yhteensopivuuden ennalta määritettyjen, monikriteeristen, elinkaarianalyysiin perustuvien ympäristönsuojelutasoa koskevien vaatimusten kanssa (esim. Saksan ”Blauer Engel” tai ”US Green Seal”).
Tyyppi 2 Selosteet vastaavat ympäristönsuojelutason väittämiin, jotka on tehnyt tuotteen valmistaja (standardin ISO 14021 mukaan). Suorituskriteereitä ei ole vahvistettu riippumattomasti (esim. US ’GreenGuard’ tai ’Energy Star’).
Tyyppi 3 Selosteet (standardin ISO 14025 mukaan) esittävät johdonmukaisesti objektiivista, määrällistä ja elinkaaripohjaista ympäristötuotetietoa, jonka kolmas osapuoli on vahvistanut riippumattomasti. Tunnetaan myös nimellä ympäristöselosteet (EPD).