Armacell on ensimmäinen joustavan tekninen eristeiden valmistaja, jolla on ympäristöselosteet (EPD).

Armacell julkaisee ympäristöselosteita, jotka perustuvat riippumattomaan elinkaarianalyysiin (LCA). LCA:ssa mainitun primäärienergian määrän vertaaminen saavutettuun energiansäästöön osoittaa, että ArmaFlex-eristeillä säästetään 140 kertaa enemmän energiaa, kun niiden valmistukseen, kuljetukseen ja hävittämiseen tarvitaan.

 

ArmaflexUltima_142x200px.jpg

Ensimmäinen elastomeerituote, joka on saavuttanut paloluokan BL-s1,d0

 

AFArmaflex_142x200px.jpg

Eristysjärjestelmä on suunniteltu estämään kondensaatiot ja energiahävikit.

 

NHArmaflex_142x200px.jpg

Suojaava halogeeniton eristys vähentää syövyttäviä vaikutuksia ja savukaasujen myrkyllisyyttä tulipalossa.

 

HTArmaflex_142x200px.jpg

Armacell on joustava asiantuntija lisäämään tehokkuutta korkean lämpötilan sovelluksissa.

 

SHArmaflex_142x200px.jpg

Tehokas eriste  pitkäaikaiseen energiansäästöön lämmitys- ja putkistosovelluksissa.

Eri ympäristöselostetyyppien vertailu

Tyyppi  LCA vaaditaanRiippumattoman järjestön vahvistamaInformatiivinen arvo
Tyyppi 1 - Label-JOOKESKIVERTO
Tyyppi 2 - VAATIMUS--KESKIVERTO
Tyyppi 3 - EPDJOOJOOERITTÄIN KORKEA

Armacell on riippumattomasti vahvistanut ympäristöselosteet tuotteille AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex luokka O, ArmaFlex Ultima, HT/ArmaFlex ja NH/ArmaFlex (katso alla) yhteensopiviksi standardien ISO 15804 ja ISO 14025 kanssa.

 

 

Ympäristöselostetyypit (ISO-standardien mukaiset ympäristömerkit):
Tyyppi 1 Selosteen tekee kolmas osapuoli (standardin ISO 14024 mukaan) vahvistamalla yhteensopivuuden ennalta määritettyjen, monikriteeristen, elinkaarianalyysiin perustuvien ympäristönsuojelutasoa koskevien vaatimusten kanssa (esim. Saksan ”Blauer Engel” tai ”US Green Seal”).
Tyyppi 2 Selosteet vastaavat ympäristönsuojelutason väittämiin, jotka on tehnyt tuotteen valmistaja (standardin ISO 14021 mukaan). Suorituskriteereitä ei ole vahvistettu riippumattomasti (esim. US ’GreenGuard’ tai ’Energy Star’).
Tyyppi 3 Selosteet (standardin ISO 14025 mukaan) esittävät johdonmukaisesti objektiivista, määrällistä ja elinkaaripohjaista ympäristötuotetietoa, jonka kolmas osapuoli on vahvistanut riippumattomasti. Tunnetaan myös nimellä ympäristöselosteet (EPD).
EPD_AFArmaflex_2.jpg
EPD_ArmaflexUltima2.jpg
EPD_HTArmaflex2.jpg
EPD_NHArmaflex2.jpg
EPD_SHArmaflex2.jpg
Tubolit_SPlus_DG_EPD_uk_EN.pdf
Tubolit_AR_SPlus_DG_EPD_poland_EN.pdf
Tubolit-family_EPD_poland_EN.pdf