Avancerad isolering för hållbar byggnation

Crane_grey_small.png

Byggnadskonstruktion är en av de industrier som kräver mest råvaror och energi. Byggnadssektorn är den klart största konsumenten av råmaterial över hela världen och den största producenten när det gäller utsläpp av växthusgaser.

Cloud_grey_small.png

Cirka 50 % av alla råmaterial används för att bygga och underhålla byggnader. 30 % till 40 % av växthusgaserna kommer från konstruktion, användning eller avyttring av byggnader. I industrinationerna används en stor mängd energi inom transport och industri, men byggnadssektorn står för majoriteten – cirka 40 % av den europeiska energiförbrukningen!

Globe_grey_small.png

Med tanke på klimatförändringar, bristen på ändliga resurser och snabb urbanisering i världen, blir det mer och mer viktigt att byggnader planeras och byggs med hållbarhet i åtanke.

life-cycle.png