Avanceret isolering til bæredygtigt byggeri

Crane_grey_small.png

Byggeriet er en af de mest råstof- og energiintensive brancher. Byggebranchen er den største enkelte forbruger af råstoffer i verden og den største udleder af drivhusgasser.

Cloud_grey_small.png

Omkring 50 % af alle råstoffer bruges til at bygge og vedligeholde bygninger. 30-40 % af drivhusgasserne stammer fra opførelse, brug eller bortskaffelse af bygninger. I industrilandene bruges der enorme mængder energi til transport og industri, men byggebranchen tegner sig for størstedelen – omkring 40 % af Europas energiforbrug!

Globe_grey_small.png

Set i lyset af de tiltagende klimaforandringer, manglen på ikke-vedvarende ressourcer og den hurtige urbanisering overalt i verden bliver det stadig vigtigere, at bygninger planlægges og bygges med bæredygtighed for øje. Bæredygtige bygninger udleder ikke blot mindre CO2; driften af dem vil også være mere økonomisk, og de kan sælges med større overskud.

life-cycle.png