Geavanceerde isolatie voor duurzaam bouwen

Crane_grey_small.png

De bouw is een van de bedrijfstakken met het grootste grondstof- en energieverbruik. De bouwsector is wereldwijd de grootste afnemer van grondstoffen en produceert de meeste broeikasgassen.

Cloud_grey_small.png

Ongeveer 50% van alle grondstoffen worden gebruikt voor de bouw en het onderhoud van gebouwen. Zo’n 30 tot 40% van de broeikasgassen is afkomstig uit de bouw, het gebruik of de afvalverwijdering van gebouwen. In geïndustrialiseerde landen wordt een grote hoeveelheid energie verbruikt voor transport en bouw, waarbij de bouwsector het merendeel voor zijn rekening neemt: ongeveer 40% van het Europese energieverbruik!

Globe_grey_small.png

Met het oog op de voortschrijdende klimaatverandering, het tekort aan eindige hulpbronnen en de snelle verstedelijking in de hele wereld, wordt het steeds belangrijker dat gebouwen worden gepland en gebouwd met het oog op duurzaamheid.

life-cycle.png