Avansert isolering for bærekraftig bygging

Crane_grey_small.png

Konstruksjon er noe av det som krever mest råmaterialer og energi. Byggesektoren er den største enkeltforbrukeren av råmaterialer globalt, og den største produsenten av drivhusgassutslipp.

Cloud_grey_small.png

Rundt 50 % av alt råmateriale går med til å bygge og vedlikeholde bygninger. 30–40 % av drivhusgassene kommer fra bygging, bruk eller riving av bygninger. Selv om det i industrilandene brukes store mengder energi i transport- og industrisektoren, er det fortsatt byggesektoren som er mest energikrevende – den står for rundt 40 % av energiforbruket i Europa!

Globe_grey_small.png

Med tanke på de fremskridende klimaendringene, den krympende beholdningen av ikke-fornybare ressurser og den hurtige urbaniseringen over hele verden, blir det stadig viktigere å tenke bærekraft ved planlegging og oppføring av bygninger.

life-cycle.png